Skip to main content
DA / EN

Kampagnen

Kampagne

Kampagnen Det GODE Liv informere de unge om den faktiske risikoadfærd og afliver myterne omkring disse ved, at anvende positive og realistiske budskaber som de nemt kan relatere sig til. 

For at indsamle information om de unges risikoadfærd, samt opfattelse og holdninger omkring sig selv og deres jævnaldrende, anvendes to spørgeskemaundersøgelser. Eleven indtaster sit brug af tobak, alkohol og hash og gennem den interaktiv feedback og de positive budskaber, kan han eller hun efterfølgende spejle sit eget forbrug i vennernes reelle forbrug.

Selve processen i projektet er som følger:

  1. Fremsendelse af materiale om projektet, som videregives til elever og forældre
  2. Fremsendelse af elektronisk spørgeskema. Eleverne bruger 20-30 min. til at besvare dette, til en aftalt deadline
  3. På baggrund af besvarelserne udarbejdes faktuelle og positive budskaber der er specifikke for hver enkelt skole
  4. 3 måneder efter første spørgeskemaundersøgelse sendes  et opfølgende skema og eleverne besvarer spørgsmålene
  5. Besøg og feedback til eleverne om resultaterne fra spørgeskemaet via en internet-quiz (ca. 45 min.)
  6. Opsætning af 4-6 plakater, der er specifikke for den enkelte skole. Plakaterne sættes op så de dagligt kan ses tydeligt af eleverne

Formålet med vores besøg og feedback er at anerkende de positive valg, som de fleste unge tager, og bruge disse positive budskaber til at tilskynde endnu flere til, at tilslutte sig flertallet der IKKE involverer sig i uhensigtsmæssig risikoadfærd. Der er altså ikke tale om et længerevarende undervisningsforløb.

Det GODE Liv er en god måde at tale med unge om rygning, alkohol og andre rusmidler og fokus kan sættes på de problemområder, der findes blandt de unge.

I inspirationshæftet findes en udførlig beskrivelse af metoden samt  en vejledning til, hvordan undervisere og andre fagpersoner kan gennemføre et lignende forløb for unge i aldersgruppen 13-17 år.

Sidst opdateret: 01.10.2019