Skip to main content
DA / EN

Formålet med Det GODE Liv

program teori

Danske unges indtagelse af alkohol, er anset som et af de højeste i Europa og debut alderen som en af de laveste. Heldigvis er meget allerede blevet ændret, i danske unges brug og misbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler, men mere kan gøres for at fastholde og forstærke den positive udvikling af et reduceret forbrug (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Jævnaldrende er den gruppe, der har størst indflydelse på unges adfærd og holdninger, og forskning har vist, at især unge ofte overvurderer omfanget af deres jævnaldrendes risikoadfærd. Denne flertalsmisforståelse får mange unge til selv at være mere risiko villige ved evt. at drikke mere, fordi de gerne vil være som de tror vennerne er. Men hvis vi kan ændre denne forestilling om vennernes forbrug har det i både danske og udenlandske undersøgelser vist sig, at have en vellykket reducerende effekt på de unges brug af alkohol, tobak og andre rusmidler (Foxcroft & Tsertsvadze, 2012).

I Danmark er det seneste større forskningsprojekt, der har undersøgt sociale normers betydning for skoleelevers valg og fravalg Ringstedsforsøget. For 10 år siden viste dette forsøg, at en korrektion af elevernes flertalsmisforståelser bidrog til en reduktion i brug af tobak og alkohol (Balvig, Holmberg, & Sørensen, 2005).

Både i Ringstedforsøget og nyere udenlandske undersøgelser har det vist sig at en direkte og personlig feedback omkring elevernes overdrivelse og misforståelser er en effektiv måde at nedsætte bruget af forskellige rusmidler. Ved at anvende faktuelle og positive budskaber får eleverne et realistisk indblik i deres jævnaldrenes forbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler. Dette bidrager til at ændre deres opfattelse af normerne omkring alkoholforbrug og alkohol relateret risikoadfærd og dermed reducere deres eget forbrug (McCambridge et al., 2013).

Gennem projekt Det GODE Liv opnår eleverne kendskab til sammenhængen mellem miljø, sundhed og forbrug samt sociale netværks betydning for sundhed og trivsel. Elever og lærere får et unikt grundlag for en dialog om alkohol, sociale normer og individuelle valg, der kan underbygge læringsmålene for sundhed og trivsel i folkeskolens udskoling.

Risikoadfærd

En adfærd der kan medføre en skade på en selv eller andre. Eksempelvis hvis man køre uden lys på cyklen, når det er mørkt eller drikker alkohol til man bliver beruset.

Sociale overdrivelser

Mange unge tror at andre unge ryger og drikker mere end de i virkeligheden gør. Men det passer ikke! Disse ofte meget overdrevne forestillinger om andre unges adfærd, som bl.a., skyldes mediernes massive fokus på problemer og risikoadfærd samt unges egne ”pralerier”, kaldes for sociale overdrivelser.

 

Flertalsmisforståelser

Flertalsmisforståelser opstår når man tror, at de fleste af os gør en bestemt ting, men i virkeligheden er det kun de færreste der gør det. Problemet er at unge på grund af disse flertalsmisforståelser ofte prøver at tilpasse deres egen adfærd efter noget ”forkert” fx begynder at drikke, fordi man TROR at alle de andre gør det og ikke fordi man selv har lyst.

Sidst opdateret: 01.10.2019