Skip to main content
DA / EN

MARDEI

Etablering af ny Maritime Diversitet, Lighed og Inklusion Videnscenter (MARDEI)

Vi er glade for at meddele den officielle igangsættelse af Maritime Diversitet, Lighed og Inklusion Videnscenter (MARDEI), et nyt initiativ med fokus på at mindske mobning, chikane, seksuelle overgreb og seksuel chikane (SASH) samtidig med at fremme diversitet, lighed og inklusion inden for den danske flåde.

MARDEI fungerer som et nyt maritimt videnscenter, der er dedikeret til at udbrede initiativer og viden på tværs af den danske maritime industri. Vores primære mål er at formindske forekomster af mobning, chikane og SASH, samtidig med at vi fremmer en kultur af diversitet, lighed og inklusion. Dette initiativ er i overensstemmelse med resultaterne, der er beskrevet i forskningsrapporten af Froholdt et al. (2023) fra Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) på Syddansk Universitet (SDU) og svarer til opfordringerne til handling fra Den Internationale Arbejdsorganisation og Den International Søfartsorganisation (IMO).

Etableret i et samarbejde mellem CMSS/SDU og SIMAC, er MARDEI forpligtet til at yde uafhængig viden og støtte til søfolk, interesserede virksomheder og interessenter inden for branchen. Vores bestræbelser vil omfatte en række aktiviteter, herunder vidensformidling, støttemekanismer og kapacitetsopbygning, alle rettet mod at fremme et sikrere, sundere og mere inkluderende arbejdsmiljø inden for den danske flåde.

Væsentlige focusområder i MARDEI er:

  1. At fungere som et uafhængigt videns- og datanav.
  2. At yde en række støttefunktioner.
  3. At sikre kapacitetsopbygning.

Gennem disse komponenter vil MARDEI bidrage til at skabe en gennemsigtig, støttende og ensartet tilgang til at tackle mobning, chikane og SASH inden for den danske flåde. Vores proaktive tilgang sigter mod at ruste individer med den viden og støtte, der er nødvendig for at skabe en arbejdspladskultur, der støtter diversitet, lighed og inklusion.

Vi inviterer alle interessenter til at deltage i denne indsats og udtrykker vores taknemmelighed over for dem, der har bidraget til etableringen af MARDEI. Sammen kan vi skabe en maritim industri, der er sikrere, sundere og mere inkluderende for alle. For yderligere information og forespørgsler om MARDEI, bedes du kontakte:

Lisbeth Skræ, MSc. lis@simac.dk

Head of Education at SIMAC and co-author of merited Master thesis; Heyden, Uli & Lisbeth Anna Skræ (2015). Seksuelle krænkelser mod kvinder i den danske handelsflåde. (Sexual harassment against women in the Danish Fleet) Masterprojekt. København: DTU.

Lisa Loloma Froholdt, Ph.D. lfroholdt@health.sdu.dk

Senior researcher, Head of Center for Maritime Health and Society at the University of Southern Denmark, Project manager of the research team for the BaHDIS project (Bullying and harassment in the Danish Fleet) and research report; Froholdt, L.L., Grøn, S., Nielsen, J.B., Thapa, S., Nielsen, MB., Fenn, A., Kragesand, E., and Risager Ubbesen, T. (2023). CMSS Research report: Bullying and harassment in the Danish Fleet.

Redaktionen afsluttet: 05.04.2024