Skip to main content
DA / EN

3. rapport fra projekt SADIS

Den 3. og afsluttende rapport fra projekt 'Sikkerhedskultur og rapporteringspraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister' (SADIS) er netop udgivet.

CMSS har netop udgivet 3. og afsluttende rapport fra projektet 'Sikkerhedskultur og rapporteringspraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister' (SADIS). I denne rapport fokuseres der på den kvantitative del af projektet og at undersøge forskelle i forekomsten af anmeldte ulykker blandt de danske søfolk og deres udenlandske kolleger samt årsagerne hertil. Projektets primære hypotese lyder på, at sådanne forskelle findes, og at de ikke kun skyldes forskelle i rapporteringspraksis – men også underliggende forskelle i sikkerhedsadfærd. Resultaterne fra den kvantitative del bekræfter, ved brug af data fra de sidste tre år, at nationale forskelle i ulykkesrater stadig eksisterer og ikke kun kan forklares ved forskellig rapporteringspraksis. Resultaterne peger også på en faldende tendens i afvigelse nationalitetsgrupperne imellem. Rapporten bekræfter endvidere de tidligere observerede store forskelle i rygulykkesraten. Til gengæld viser rapporten et nyt og uventet resultat, som peger i modsat retning, hvad angår øjenskader. Ud over den kvantitative del indeholder rapporten en sammenfatning af de vigtigste resultater fra de tidligere SADIS rapporter vedr. årsagerne til forskelle i sikkerhedsadfærd. Desuden indeholder rapporten beskrivelse af fire cases. Den nye viden, som dette projekt giver, kan med fordel bruges til at minimere forskelle i ulykkesrater og forbedre rapporteringspraksis.

Du kan læse mere om projekt SADIS her.

Download rapporten 'Nationale forskelle i sikkerhed' her.

Redaktionen afsluttet: 18.09.2013