Skip to main content

Ulykker til søs

Baggrund
Søfart kan til tider være et farligt erhverv, hvilket blandt andet skyldes omgivelser som vand, vind og til tider ekstremt vejr. Derfor spiller sikkerhed til søs en vigtig rolle, og sikkerheden ombord på samtlige typer af fartøjer nyder stor bevågenhed fra den maritime branche såvel som fra forskningen. En vigtig metode til at understøtte sikkerhedsarbejdet er – i form at ulykkesstatistikker - at monitorere, hvilke udfordringer industrien har i forhold til sikkerhed.

Formål
Formålet med dette projekt er således at undersøge udviklingen i arbejdsulykker inden for dansk kommerciel skibsfart. Desuden er det hensigten at opbygge et ulykkesregister, som opdateres løbende i samarbejde med Søfartsstyrelsen og som skal bruges til forskning, herunder monitorering af arbejdsulykker i dansk søfart. På sigt skal dette ulykkesregister kobles med det allerede eksisterende maritime register ’BLUE’ ved CMSS.

Metode
Projektet bygger på kvantitative data, der kommer fra Søfartsstyrelsen, og indeholder oplysninger om arbejdsulykker i dansk skibsfart fra 2010 og frem til i dag.

Projektgruppe
Seniorforsker Hanna B. Rasmussen (projektleder)
Seniorforsker Kimmo Herttua

Tidsplan
Projektet løber fra 1. november 2019 og frem til 31. december 2023.

Økonomi
Projektet er internt finansieret af CMSS.

De foreløbige resultater kan læses i denne rapport.


Sidst opdateret: 16.05.2023