Skip to main content

Undersøgelse af mobning og chikane på danske skibe

Baggrund

Det skal være sikkert og trygt for alle søfarende at gå på arbejde. Derfor har erhvervsministeren bedt Søfartsstyrelsen om at undersøge omfanget af mobning og chikane på danskflagede skibe. Undersøgelsen gennemføres af  CMSS, Syddansk Universitet og skal bidrage til at belyse det aktuelle omfang af mobning og chikane på danske skibe, og om der er behov for yderligere indsatser. Du kan finde kommissoriet for undersøgelsen her.

Alle søfarende på danskflagede skibe opfordres til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. De søfarende vil modtage invitationen fra deres arbejdsgiver. Alle besvarelser er anonyme. Deadline for besvarelse er 31. marts 2023.

Den endelige rapport vil blive tilgængelig via Erhvervsministeriets hjemmeside medio 2023.

Projektleder
Lisa Loloma Froholdt

Tidsplan og økonomi
Projektet forventes at løbe frem til juni 2023 og er delvis internt finansieret og delvis finansieret af Søfartsstyrelsen.


Sidst opdateret: 16.05.2023