Skip to main content
DA / EN

SADIS

Sikkerhedskultur og Anmeldepraksis på skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS)

 

Søfartserhvervet er i meget høj grad globaliseret, og vi ved for lidt om hvordan det påvirker sikkerheden. Undersøgelser viser, at ulykkesraten varierer betragteligt i forhold til de søfarendes nationalitet. Projekt SADIS tager afsæt i denne forskel, idet det antages at have afgørende betydning for det forebyggende arbejde at få afklaret hvilken indflydelse det har på sikkerhedskulturen, at besætningerne er sammensat af forskellige nationaliteter.

Formål
SADIS vil give kvalitative svar på hvorfor danskere i visse situationer klarer sig dårligere – og filippinere bedre - end andre nationaliteter i internationale statistikker. Det er næppe kun et spørgsmål om nationalitet, men derimod en blanding af sociale, kulturelle og strukturelle faktorer; større viden om hvilke faktorer som spiller ind vil kvalificere forebyggelsesarbejdet med de brancher, som er sammenlignelige med søfarten mht. køn, selektion og livsform, og som alle ligger højt i ulykkesstatistikken.

Projektet vil undersøge anmeldelse af arbejdsulykker i en treårig periode, samt følge besætningens sikkerhedspraksis om bord på udvalgte danske skibe med multikulturel besætning.

Metode
Projektet benytter både kvantitative og kvalitative metoder og falder i tre dele:
  • Branchens anmeldelsespraksis, inklusive de søfarendes nationalitets eventuelle rolle, beskrives ud fra skriftlige og elektroniske kilder, samt ud fra interviews med nøglepersoner.
  • Sikkerhedskulturen om bord på skibe med besætninger med forskellige nationale sammensætninger undersøges. Begrebet vil blive splittet i mere håndterlige dele, idet vi skelner mellem et verbalt, en tavst og et eksistentielt niveau, som undersøges via interviews og deltagerobservation.
  • Anmeldelser af ulykker til de to relevante instanser, Søfartsstyrelsen og Forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen, følges over projektperioden i et prospektivt studie. Desuden registreres henvendelser til Radio Medical om behandling af skader samt anmodninger til Søfartsstyrelsen om refusion af sygesikringsudgifter i forbindelse med ulykker.

Økonomi
Projektet er finansieret af:
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Tidsplan: 2010-2013

Projektgruppe
Sisse Grøn1, (Projektleder)
Line Richter1
Henrik L. Hansen1
Gizelle Cruz2

1Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, Esbjerg
2 University of the Philippines

Download projektbeskrivelse

Læs første rapport fra projektet her: Rapport i PDF format
Grøn S. og Knudsen F. 'Betyder nationalitet noget for sikkerhed og anmeldelse af arbejdsulykker?' Første rapport fra SADIS - Sikkerhedskultur og anmeldepraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister. CMSS rapportserie nr. 1, maj 2011.

Læs anden rapport fra projektet her: Rapport i PDF format (engelsk)
Grøn S. og Richter L. 'Navigating Safety'. Anden rapport fra SADIS. CMSS rapportserie nr. 2, januar 2013

Læs tredje og sidste rapport fra projektet her: Rapport i PDF format
Ádám B., Rasmussen H.B., Grøn S., Richter L. og Knudsen F. 'Nationale forskelle i sikkerhed'. CMSS rapportserie nr. 3, august 2013


Vi har holdt en række præsentationer om projektet samt om resultater fra projektet på konferencer og lignende. Præsentationerne er listet nedenfor: 

1.    Projektpræsentation
2.    Anmeldepraksis I (at anmelde)
3.    Anmeldepraksis II (ikke at anmelde)
4.    Sikkerhedskultur

Sidst opdateret: 20.10.2021