Skip to main content
DA / EN

PolSEA (Policing at SEA)

Baggrund
Hvem udøver politifunktioner til søs? Det er det centrale spørgsmål, som udgør kernen i PolSEA, som behandler spørgsmålet om havrettens “comprehensiveness” i forbindelse med politimæssige opgaver til søs: Tilbyder havretten en lovgivningsmæssig ramme for politimæssige opgaver, som på tilstrækkelig vis kan møde de udfordringer, som opstå i en dynamisk verden?

Projektet tager udgangspunkt i den antagelse, at havretten udgør en ramme for politimæssige opgaver, som kan betragtes som ”comprehensive”, dvs. omfattende og dækkende. Under projektet bliver denne antagelse “testet” på tre niveauer, som står i tæt tilknytning til hinanden: På det teoretiske niveau behandles spørgsmålet om forståelsen af havretten som ”comprehensive” eller ej og en forståelsesmodel for havretten i forbindelse med politifunktioner til søs bliver præsenteret. På det andet niveau behandles spørgsmålet om ikke-statslige aktørers rolle i forbindelse med politimæssige opgaver. På det tredje niveau belyses konkrete politimæssige opgaver, for eksempel i det arktiske område, i forbindelse med flygtningekrisen i Middelhavet og i forbindelse med pirateribekæmpelse. Projektet vil dermed kunne besvare spørgsmålet, om havretten i sin nuværende form tilbyder en tilstrækkelig retlig ramme for forskellige politimæssige opgaver til søs eller om der er behov for yderlige regulering.

Formål
CMSS’ del af projektet omhandler sikkerheden til søs i Arktis i to cases: passagerskibsforlis og oliespil med fokus både på lovgivning, og på hvordan de forskellige aktører forbygger ulykker. Formålet med projektet er at undersøge, om den lovgivningsmæssige ramme er fyldestgørende i de to nævnte cases, at undersøge hvordan aktørerne agerer inden for denne angivne ramme og sluttelig at undersøge, hvordan de håndterer de udfordringer, som ikke er defineret i lovgivningen.

Metode
Projektet er baseret på kvalitative metoder. Data vil blive indsamlet ved gennemgang af lovgivning, procedurer, interviews med myndigheder, rederier og søfarende både i Danmark og på Grønland.

Projektgruppe
Professor mso Birgit Feldtmann, Juridisk Institut AAU (projekt leder)
Postdoc Hanna B. Rasmussen, Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU
Professor Kim Østergaard, Juridisk Institut, SDU
Professor mso Kristina Siig, Juridisk Institut, SDU
Lektor Ulrike Barten, Juridisk Institut, SDU
Videnskabelig assistent Christian Frier, Juridisk Institut, SDU
Postdoc Fanella Billing, Juridisk Institut, AU
Professor Finn Laursen, Institut for Statskundskab, SDU

Tidsplan
Projektet løber fra 1. november 2016 og frem til 31. oktober 2019.

Økonomi
Projektet er finasieret af Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv.


Sidst opdateret: 20.10.2021