Skip to main content
DA / EN

Evaluering af livsstilsinterventioner i det maritime miljø

Baggrund

Evidens for sundhedsfremmende interventioner på arbejdspladser til søs er spredt og inkluderer forskellige metodologiske tilgange.

 

Formål
Studiet blev udført med henblik på at identificere og vurdere alle resultater af livsstilsinterventioner hos søfarende.

 

Metode

PRISMA-P retningslinjerne blev anvendt til udvikling af projektet. Dataekstraktion blev udført, og kvaliteten af undersøgelserne blev vurderet ved hjælp af værktøjet Cochrane Risk of Bias.

 

Konklusion

Resultatet af studiet viste, at der kun fandtes et begrænset antal studier af livsstilsinterventioner i det maritime miljø. Derudover har de fleste af de identificerede interventioner heller ikke udvist mærkbare sundhedsmæssige fordele for de søfarende.

 

Formidling af resultaterne

Resultatet af denne undersøgelse vil være afgørende for beslutningstagere, udvikling af sundhedsfremmende strategier samt for fagfolk, der arbejder for at forbedre sundhedsresultaterne inden for dette erhverv.

 

Projektgruppe
Et samarbejdsprojekt mellem Danmark, Iran og USA med Postdoc Fereshteh Baygi som projektleder.

 

Økonomi og tidsplan
Projektet var finansieret af CMSS og løb fra januar 2019 – januar 2020.

Sidst opdateret: 20.07.2022