Skip to main content
DA / EN

Ulykker offshore

0(nul) ulykker i offshore industrien, hvordan?

Offshore industrien i Nordsøens danske sektor har altid fokuseret på sikkerhed, og har opnået en lav ulykkesrate; alligevel har antallet af arbejdsulykker ligget konstant i de senere år. For at få et nyt perspektiv på problemet, har Danish Operators peget på Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed (CMSS), Syddansk Universitet i Esbjerg, til at formulere et projekt inklusiv et ph.d. studie.

Formål
Det overordnede formål med dette projekt er:

  • Afdække sikkerhedskultur med fokus på kommunikation, samspil og læring i den danske sektor af offshore industrien på Nordsøen p produktionsplatforme
  • Afdække kommunikation omkring sikkerhed og videnformidling i involverede virksomheder
  • Bidrage med ny viden og best-practice metoder til at forebygge ulykker i offshore industrien

Projektet består både af kvalitative og kvantitative metoder (deltager-observationer, interviews, spørgeskema og statistiske analyser). Hanna B. Rasmussen er ansat som ph.d. studerende og er i fuld gang med at samle data.

Metode
Projektet vil bestå af både af kvalitative og kvantitative data. Den kvalitative del af projektet vil omfatte interviews, samt observationer af adfærd og kommunikation både onshore og offshore. Den kvantitative del består af spørgeskemaundersøgelse af medarbejderes risikoopfattelse og holdning til sikkerhed.

I den første fase af undersøgelsen samles materiale ang. sikkerhed, procedurer, politiker, kampagner osv. fra de forskellige virksomheder, og der gennemføres interviews med informanter, primært onshore.

I den anden fase af undersøgelsen fortages besøg på platforme, hvor der gennemføres interviews og observationer, samt en spørgeskemaundersøgelse. Data analyseres efterfølgende.

I den tredje fase af undersøgelsen fortages supplerende interviews med nogle informanter og måske også besøg på nogle platforme, afhængig af resultaterne fra dataanalysen. Meningen med tredje fase er at få supplerende informationer hvis analyserne viser, at der er nogle emner som mangler lidt uddybende forklaring.

Fase 1           Indsamling af materiale om sikkerhed fra involverede virksomheder, deltagelse i sikkerhedsmøder, interviews med informanter

Fase 2            Besøg på platform, spørgeskemaundersøgelse, analyse af data

Fase 3            Supplerende interviews med informanter             

Økonomi
Projektet er finansieret af:
Danish Operators

Tidsplan:    2008-2012
           

Projektgruppe
Jørgen Riis Jepsen (projektleder)
Hanna B. Rasmussen (ph.d. studerende)
Pernille Tanggaard Andersen (hovedvejleder)
Jorunn E. Tharaldsen (bivejleder)

Afsluttet:    Projektet er afsluttet og forsvaret den 2. okt. 2013

Download af ph.d. afhandling i PDF uden artikler

Sidst opdateret: 20.10.2021