Skip to main content
DA / EN

Kryds-associationer og risikofaktorer for hæmatologiske cancere - Et tvillingestudie

Forekomsten af maligne hæmatologiske cancere i de nordiske lande er steget støt siden 1960’erne, og risikofaktorerne for disse cancere er endnu ikke fuldt afdækket. Med verdens største tvilling-cancer database, NorTwinCan, kan vi udnytte de mest nøjagtige diagnoser tilgængelige til at beskrive sammenhænge på tværs af hovedgrupperne inden for hæmatologisk cancer.

Vi undersøger de relative genetiske og miljømæssige faktorer for disse sammenhænge over tid. Vi estimerer desuden familiære risici baseret på kryds-cancer sammenhænge og alder, hvor der tages højde for diagnosetidspunkt og risiko for død af anden årsag.

Vi vil desuden forsøge at identificere epigenetiske markører for hæmatologiske cancere ved brug af epigenetiske data fra danske tvillinger.

Cancer og tatoveringsblæk

Det er uklart, hvorvidt eksponering af tatoveringsblæk kan påvirke risikoen for cancer. Tatoveringsblæk indeholder stoffer, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, og blæk er blevet observeret i lymfesystemet og i blodbanerne hos mennesker. Det er endnu et åbent spørgsmål, hvorvidt disse miljøfremmede stoffer er skadelige for menneskekroppen.

Vi vil påbegynde et case co-twin studie af risici for formodede blæk-relaterede cancere - herunder hæmatologiske cancere. Studiet gør brug af det danske tvillingeregister samt data for eksponering af tatoveringsblæk, og der tages højde for allerede kendte cancer risikofaktorer. Vi forventer, at studiet vil kunne bidrage med vigtig indsigt i helbredsmæssige overvejelser i forbindelse med tatoveringer.

Projektets formål 

 1. At beskrive genetiske og miljømæssige risikofaktorer for hæmatologiske cancere samt risikosammenhænge over tid på tværs af cancertyper ved brug af en populationsbaseret nordisk tvillingekohorte.
 2. At identificere mulige epigenetiske markører for hæmatologiske cancere i et matched case co-twin studie ved brug af epigenetiske data fra danske tvillinger.
 3. At påbegynde et matched case co-twin studie af tatoveringsblæk og risiko for cancer ved brug af ny-indsamlede eksponeringsdata.

Fondsbevillinger 

 • Nordisk Cancer Union
 • Fakultetslegat

Hovedvejleder 

 • Professor Jacob v. B. Hjelmborg, EBB/SDU

Medvejledere 

 • Professor Henrik Frederiksen, Klinisk Institut, SDU
 • Lektor Jonas Mengel-From, EBB/SDU

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 13.04.2021