Skip to main content
DA / EN

Ph.d.-projekter

Igangværende projekter:

Screening for tarmkræft - Ikke-deltagelse og falske resultater af afføringsprøver

Cand.scient.san. Winnie Poulsen

Tarmkræft er den tredje hyppigst forekommende kræftform i verden og har høj dødelighed. Hvordan kan vi forbedre vores forståelse af ikke-deltagelse i screening for tarmkræft samt falsk positive og falsk negative resultater på afføringsprøver? Til formålet anvendes data fra tvilling- og familiestudier.
Vejledere: Kaare Christensen og Maria Timofeeva (EBB/SDU)

Determinants of exceptional health and survival in Danish twins and longevity-enriched families

Cand.scient. Matthew Thomas Keys

How long we live and what proportion of that is spent in good health has profound implications for individuals and societies.  Despite the doubling of life expectancy - healthy life expectancy has remained approximately constant.  The aim of this thesis is to build on our understanding of the mechanisms underlying exceptional health and survival.
Vejledere: Kaare Christensen og Pernille Stemann Larsen (EBB/SDU)

Kryds-associationer og risikofaktorer for hæmatologiske cancere - et tvillingestudie

Cand.scient. Signe Bedsted Clemmensen

Projektets formål er at beskrive genetiske og miljømæssige risikofaktorer for hæmatologiske cancere samt risikosammenhænge over tid på tværs af cancertyper ved brug af en populationsbaseret nordisk tvillingekohorte. At identificere mulige epigenetiske markører for hæmatologiske cancere i et matched case co-twin studie ved brug af epigenetiske data fra danske tvillinger. Samt at påbegynde et matched case co-twin studie af tatoveringsblæk og risiko for cancer ved brug af ny-indsamlede eksponeringsdata. 
Vejledere: Jacob v. B. Hjelmborg og Jonas Mengel-From (EBB/SDU) og Henrik Frederiksen, OUH. 

Udvikling og kønsforskelle i sundhedsjusteret forventet levealder i den europæiske befolkning

Cand.scient.san.publ. Camilla Riis Nielsen

Formålet med projektet er at estimere udviklingen i Sundhedsjusteret forventet levealder i den Europæiske befolkning ved brug af data indsamlet fra flere europæiske lande over 11 år (2004-2015) i SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Projektet vil have ekstra fokus på udviklingen i kønsforskelle, da megen forskning har fundet, at til trods for at kvinder lever længere end mænd, så har de færre sunde leveår (The Male-Female Health-Survival Paradox).
Vejledere: Rune Lindahl-Jacobsen, Kaare Christensen, Bernard Jeune og Linda Juel Ahrenfeldt (EBB/SDU) 

--- o ---

Afsluttede ph.d. projekter (forsvaret efter 2001)

Laura Løkkegaard Johansen, Cand.med.; EBB/SDU.
Kvindelige kønshormoner og kognitiv funktion hos midaldrende og ældre danske tvillinger.
Vejledere: Kaare Christensen og Jesper Hallas, SDU.
Forsvaret: 24. oktober 2022.

Afsaneh Mohammadnejad, Cand.scient; EBB/SDU.
Multivariate genome-wide association analysis of complex disease phenotypes
Vejledere: Qihua Tan (EBB/SDU), Jan Baumbach (IMADA/SDU) og Tanja Maria Sheldrick-Michel (Institut for Psykiatri/SDU).
Forsvaret: 2. juli 2021.

Jesper Lund, Cand.scient; EBB/SDU.
Epigenetiske biomarkører til forudsigelse af dødelighed hos ældre

Vejledere: Qihua Tan (EBB/SDU) og Jan Baumbach (IMADA/SDU)
Forsvaret: 25. juni 2020.

Weilong Li, Cand.scient; EBB/SDU.
Epigenetic signatures of early-life events
Vejledere: Qihua Tan (EBB/SDU) og Jan Baumbach (IMADA/SDU).
Forsvaret: 16. april 2020.

Anthony Medford, MSc; Max-Planck Odense Center, SDU.
Maximum Life expectancy and lifespans: Insights from Extreme Value Theory
Vejledere: James W Vaupel, CPop/SDU, Kaare Christensen og Axel Skytthe, EBB/SDU.
Forsvares: 22. november 2019.

Kristine Harrsen Bachkati, Cand. scient.san.publ., DARC/KU.
Hvordan påvirker uddannelse og kognitiv funktion midt i livet risikoen for negative helbredsudfald sent i livet?
Vejledere: Kaare Christensen, EBB/SDU; Erik Lykke Mortensen, KU.
Forsvaret: 13. juni 2019.

Sofie Hindkjær Lautrup, Cand. scient., DARC/AU.
Molekylær karakterisering af genetiske markører for kognitiv funktion blandt 90-100 årige
Vejledere: Tinna Stevnsner, AU og Kaare Christensen, SDU.
Forsvaret: 18. september 2018.

Unni Dokkedal, Cand.scient.san.publ., SDU.
Ændring i kognitiv funktionsevne hos ældre efter eksponering for anæstesi og operation
Vejledere: Kaare Christensen, SDU og Lars Rasmussen Rigshospitalet.
Forsvaret: 26. april 2018.

Silvia Rizzi, Cand.scient., Max-Planck Odense Center, SDU.
Coarse count data in the epidemiological context: Application of the penalized composite link model for estimating detailed age-specific distributions
Vejledere: Rune Lindahl-JacobsenJames W. Vaupel og Mikael Thinggaard, Max-Planck Odense Center, SDU.
Forsvaret: 1. marts 2018

Signe Høi Rasmussen, Cand.med., SDU.
100 årige danskeres helbredsprofil og hjerte-kar sygdomme
Vejledere: Karen Andersen-Ranberg, Sabine Gill og Kaare Christensen, SDU.
Forsvaret: 23. februar 2018.

Dorte Almind Pedersen, Cand.scient., SDU.
Psykosociale karakteristika i familier med læbeganespalte
Vejledere: George Wehby og Jeff Murray, The University of Iowa, samt Kaare Christensen, SDU.
Forsvaret: 28. september 2017.

Marie-Pier Bergeron Boucher, MSc, Max-Planck Odense Center, SDU.
Mortalitetsprognoser: Udforskning af nye metoder
Vejledere:Vladimir Canudas-Romo og James W Vaupel, Max-Planck Odense Center, SDU. 
Forsvaret: 20. februar 2017.

Jakob Krabbe Pedersen, Cand.scient., Syddansk Universitet
Familiær ophobning af lang levetid og de underliggende mekanismer
Vejledere: Professor Kaare Christensen og postdoc. Inge Pedersen, SDU.
Forsvaret: 8. december 2016.

Bjarki Ditlev Djurhuus, Cand.med. , Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.
Benedder - Forekomst og risikofaktorer
Vejledere: Professor Christian Emil Faber, professor Kaare Christensen og lektor Axel Skytthe, SDU. 
Forsvaret: 25. maj 2016.

Gunhild Tidemann Christensen, Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet.
Sammenhængen mellem kognitiv funktion tidligt i livet og senere dødelighed
Vejledere: Merete Osler KU, Erik Lykke Mortensen KU, Kirsten Avlund KU og Kaare Christensen SDU. 
Forsvaret: 4. marts 2016.

Linda Juel Ahrenfeldt, Cand.scient.san., IST / Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Syddansk Universitet.
Tvillinger af modsat køn vs tvillinger af samme køn: dødelighed, cancer og adfærd
Vejleder: Professor Kaare Christensen SDU.
Forsvaret: 2. februar 2016.

Mikael Thinggaard, Cand.scient., Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet.
Exceptionelt langt liv – Prædiktorer og metoder til håndtering af manglende information
Vejledere: Professor Merete Osler KU og professor Kaare Christensen SDU.
Forsvaret: 29. oktober 2015.

Andreas Kryger Jensen, Cand.scient., IST / Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Syddansk Universitet.
Development of statistical methods for analyzing serum proteome data with applications in early detection of breast and ovarian cancer and as prognostic tools.
Vejleder: Jacob Hjelmborg, Torben Martinussen, Jonna Skov Madsen, Anne Kjærgaard Øgendahl og Ole Mogensen.
Forsvaret: 27. februar 2015.

Marianne Nygaard, Cand.scient., IST / Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Syddansk Universitet.
Genetiske faktorers indflydelse på Den Sunde Aldring
Vejledere: Professor Lene Christiansen, professor Qihua Tan og professor Kaare Christiansen SDU.
Forsvaret: 8. juli 2014.

Grete Skøtt Pedersen, Cand.scient.san.publ., IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Etniske forskelle i reproduktiv- og børnesundhed i Danmark
Vejleder: Professor Kaare Christensen SDU og professor Anne-Marie Nybo Andersen KU.
Forsvaret: 19. december 2013.

Christian H. Garm, Cand.scient., Dansk Center for Aldringsforskning, Aarhus Universitet.
Sammenhæng mellem human DNA reparationsaktivitet og normal aldring samt reguleringen af RecQ helikasernes DNA reparationsaktiviteter
Vejledere: Lektor Tinna Stevnsner AU og professor Kaare Christensen SDU.
Forsvaret: 9. december 2013.

Mette Sørensen, Cand.scient., Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet.
Genetiske og molekylærbiologiske faktorer af betydning for aldring og lang levetid hos mennesket.
Vejledere: Lektor Lene Christiansen og professor Kaare Christensen SDU, lektor Tinna Stevnsner og professor Vilhelm Bohr, AU.
Forsvaret: 29. marts 2012.

Mia Madsen, Cand.scient.san.publ., Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet.
Kausalitet og selektionsmekanismer i forholdet mellem socioøkonomisk position og helbred - en tvillingeanalyse
Vejledere: Professor Kaare Christensen SDU, professor Merete Osler KU og Anne-Marie Nybo Andersen KU.
Forsvaret: 24. november 2011.

Inge Petersen, Cand.scient., IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Tvillinger og enkeltfødte i det 20. årh.: Fertilitet og morbiditet.
Vejledere: Professor Paul Bingley SFI og professor Kaare Christensen SDU.
Forsvaret: 24. maj 2011.

Dorthe Grosen, Cand.med., IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Oral Cleft Occurence and Familial Aggregation among Danish Twins and Singletons. 70 Years of Follow-up.
Vejleder: Professor Kaare Christensen
Forsvaret: 29. november 2010.

Anna Oksuzyan, Cand.med. MPH, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet & Max Planck Institute, Rostock, Germany.
Kønsforskelle i helbred og dødelighed - et flerbølge spørgeskema- og registerstudie
Vejleder: Professor Kaare Christensen
Forsvaret: 11. juni 2010.

Henriette Engberg, Cand.scient.san., IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Determinanter for ekstrem overlevelse og ændringer af hundredåriges funktionsevne og helbred over tid
Vejleder: Professor Kaare Christensen
Forsvaret: 24. november 2009.

Jan Nielsen
Composite likelihood methods in analysis of twin data.
Vejledere: Jacob v. B. Hjelmborg, Kirsten Ohm Kyvik og Jan Hartvigsen.
Forsvaret: 23. oktober 2009.

Marianne Vámosi, Cand.scient.san., IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Psychological Determinants of Obesity.
Hovedvejleder: Professor Kirsten Ohm Kyvik.
Forsvaret: 15. september 2008.

Sonja Wehberg
Numbers on Words. Analysis of Danish Longitudinal CDI study.
Vejledere: Dorthe Bleses og Werner Vach.
Forsvaret: 17. marts 2008.

Helle Rexbye, MA, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Visual signs of aging - between genetics and culture.
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 7. december 2007.

Maria Iachina, MS, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
The influence of death of spouse on depression symptomatology, a longitudinal study of elderly Danish twins.
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 8 februar 2007.

René Fejer, kiropraktor, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Neck pain: prevalence, genetic and environmental factors. 
Hovedvejleder: Professor Kirsten Ohm Kyvik.
Forsvaret: 21. september 2006.

Camilla Bille, MD, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Oral clefts - occurrence and risk factors.
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 23. november 2005.

Annette Erlangsen, MA,IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet/Max Planck Institute for Demographic Research, Germany.
Disparities in Suicide among the old and oldest old in Denmark.
Hovedvejleder: Lektor Bernard Jeune.
Forsvaret: 8. marts 2004.

Marianne Juel Kjeldsen, MD, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Epilepsy and Febrile Seizures in Twins: Genetic and Environmental Etiological Factors.
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 17 november 2003.

Karoline Schousboe, MD, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Body Composition and Glucose Homeostasis: Genes and environment. 
Hovedvejleder: Professor Kirsten Ohm Kyvik.
Forsvaret: april 2003.

Henrik Frederiksen, MD, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Physical activity and health in elderly twins: an intervention study and 33-year historic follow-up study. 
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 12. marts 2003.

Søren Bak, MD, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Environmental exposures and genetic factors in stroke. 
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 28. februar 2003.

Qihua Tan, MD, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet/Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany.
Biodemographic methods for analyzing genetic factors that influence longevity. 
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 23. november 2001.

Axel Skytthe, MSc, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Establishment of a twin cohort with a view to study the genetic determination of early death. 
Hovedvejleder: Professor Kaare Christensen.
Forsvaret: 13. juni 2001.

Zhenglian Wang, engineer, IST / Epidemiologi, Syddansk Universitet.
Age validation, demographic characteristics and functional status among Chinese Centenarians.
Hovedvejleder: Lektor Bernard Jeune.
Forsvaret: 7. maj 2001.

Biostatistisk vejledning

Tilbud primært til ph.d. studerende ved SDU Sundhedsvidenskab

Booking

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 25.10.2022