Skip to main content
DA / EN

Bliv ph.d.-studerende

Ph.d.-uddannelsen baseres niveaumæssigt på et gennemført kandidatstudium og har et omfang, der svarer til tre års fuldtidsbeskæftigelse. Inden for denne tidsramme skal du som ph.d.-studerende gennemføre et uddannelsesprogram, der omfatter:

  • Et selvstændigt forskningsprojekt, der udføres under vejledning
  • Et kursusprogram, der i omfang svarer til et halvt års studietid (30 ECTS-point)
  • Etablering af tilknytning til et eller flere andre forskermiljøer (primært i udlandet)
  • Erfaring med undervisning og anden form for videnformidling
  • Udfærdigelse af ph.d.-afhandlingen
  • Et offentligt ph.d.-forsvar

Ph.d.-uddannelsen finder sted ved universitetets fem ph.d.-skoler. Alle ph.d.-skoler tilbyder en treårig ph.d.-uddannelse og forudsætter en kandidatgrad eller tilsvarende for optagelse. Nogle ph.d.-skoler tilbyder også en fireårig ph.d.-uddannelse for studerende, der har afsluttet det første år af et kandidatstudium.

Ph.d.-uddannelsen gennemføres i tæt dialog med din vejleder, som er en førende forsker inden for det pågældende forskningsområde. Du får gode muligheder for at præge dit eget ph.d.-forløb og for at tage på studieophold i udlandet på anerkendte universiteter. Du kommer i kontakt med aktive forskningsmiljøer på og uden for Syddansk Universitet, og du deltager i uddannelsesaktiviteter, kurser og konferencer på både internationale og nationale forskningsinstitutioner. Du vil opnå erfaring med undervisning og formidling af forskningsresultater.

ErhvervsPhD-uddannelsen

En ErhvervsPhD-uddannelse er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor du som ph.d.-studerende ansættes i en privat virksomhed eller den offentlige sektor og samtidig indskrives på et universitet. SDU tilbyder som værtsuniversitet for ErhvervsPhD-studerende særdeles gode forhold for forskningsmæssigt samarbejde mellem både erhvervsliv, den offentlige sektor og universitet.

Hvordan finder jeg mit forskningsprojekt?

På SDU udbydes løbende forhåndsdefinerede projekter, der kan under "ledige stillinger" på SDUs forside.   Der er også på nogle institutter mulighed for at være med til at definere et ph.d.-projekt i samarbejde med en vejleder og evt. en virksomhed. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er det mest almindelige, at du selv opsøger en potentiel vejleder og formulerer ph.d.-projektet sammen med ham eller hende.

 

Sidst opdateret: 05.10.2023