Skip to main content

Genetisk og molekylær epidemiologi


LLFS: Længe Leve - et Familiestudie*

Forløbsundersøgelse med fokus på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller. 
| 2008-2024 | Projektbeskrivelse |


Genetik og Epigenetik - Aldring og Livslængde

Undersøgelse af de genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på aldring og livslængde. I studiet indgår DNA fra midaldrende og ældre tvillinger, samt survey-data med oplysninger om en lang række egenskaber relateret til helbred og funktionsevne.
| 2019-2022 | Projektbeskrivelse |


IGEMS: Interplay of Genes and Environments

Internationalt samarbejdsprojekt med data fra 15 longitudinelle tvillingstudier, der følger voksnes udviklings- og aldringsprocesser. Målet med projektet er en bedre forståelse af, hvorfor vanskelige opvækstvilkår og sociale faktorer, som isolation og ensomhed tidligt i livet, kan påvirke dødelighed, fysisk helbred og funktionsevne samt psykisk trivsel og kognitiv funktion sidst i livet. 
| 2014-2020 | Projektbeskrivelse |


Epigenetic signatures of early-life events

Ph.d projekt: The proposed project is the first large epigenomic study focusing on early life events and later life health. The project will be based on an existing collaboration network of Danish and Chinese scientists with expertise in studying complex diseases, genetic epidemiology, bioinformatics and public health. 
| 2016-2019 | Projektbeskrivelse |


Kan epigenetiske biomarkører forudsige lang levetid hos ældre?

Ph.d. projekt: Ved at anvende genotypisk data, sigter vi efter at udvikle effektive modeller for at forudsige og beskrive dødelighed hos ældre ved at identificerer prognostiske epigenetiske biomarkører ved hjælp af bioinformatiske og statistiske metoder og værktøjer. 
| 2016-2020 | Projektbeskrivelse |


Pleiotropic genetic effects on cognitive performance

Ph.d. projekt: The aim is to introduce and perform the first multivariate GWAS on cognitive performances in old age twins, in search of genetic variants that are pleiotropic for different domains of cognition and domain-specific genetic variants. 
| 2018-2021 | Projektbeskrivelse |


Genetik, epigenetik og funktionsevne

Genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på fysisk og kognitiv funktion – et studie af monozygote tvillinger. 
| Projektbeskrivelse |


Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
J.B. Winsløws Vej 9b, st. tv. 
DK-5000 Odense C

Yderligere information kan fås hos:

Genetisk og Molekylær Epidemiologi

Professor Qihua Tan
Telefon: +45 6550 3536
E-mail: qtan@health.sdu.dk

-

Lektor og Biobankleder
Jonas Mengel-From
Telefon: 6550 4130
E-mail: jmengel-from@health.sdu.dk

www.sdu.dk/EBB