Skip to main content

Projekt 'Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter'

”Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter”: Et forskningsprojekt

Forskningsprojektet ’Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter’ er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, CCESCAM – Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine, Syddansk Universitet og REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Region Syddanmark. Projektet er financieret af Sundhedsstyrelsens pulje til forskning i alternativ/komplementær behandling.

Baggrunden for projektet er at forbruget af komplementær alternativ behandling blandt mennesker med kræft er forholdsvist højt i Danmark, idet undersøgelser viser at op til 50% af kræftpatienter bruger alternativ behandling. Undersøgelser viser imidlertid, at kræftpatienter savner vejledning og støtte fra det sundhedsfaglige personale, og at over halvdelen af kræftpatienter, som bruger alternativ behandling, ikke fortæller dette til sundhedspersonalet.

For at understøtte kræftpatienters behov, søger dette projekt 1) at systematisk indsamle og efterforske den eksisterende forskning om komplementær alternativ behandling til mennesker med kræft, og 2) at udbrede viden om dokumenteret effekt og sikkerhed af KAB til patienter, pårørende og personale på onkologiske afdelinger samt alternative behandlere. Målet er at fremme evidensbaseret viden og dialog om KAB, så mennesker med kræft kan træffe et valg om brug eller ikke-brug af KAB på et informeret grundlag.  

Den seneste viden om KAB til mennesker med kræft er via et systematisk litteraturstudie afdækket. Gennem fokusgrupper med kræftpatienter, læger og sygeplejersker er de forskellige gruppers ønsker, behov og/eller ressourcer i forhold til information og dialog om KAB i sundhedsregi kortlagt. På baggrund heraf er der udviklet en model for vidensdeling om KAB, som er tilpasset til og afprøves på tre forskellige onkologiske afdelinger i Danmark. Forsøget med vidensdeling om KAB til mennesker med kræft i sundhedsregi evalueres med spørgeskemaer før og efter prøveperioden, og erfaringer fra prøveperioden opsamles via fokusgrupper med kræftpatienter, sundhedspersonale og alternative behandlere.

Projektgruppen: Et tværdisciplinært forskningsteam

Projektet udføres af en tværdisciplinær forskergruppe bestående af lektor Nina Nissen (CCESCAM, SDU), postdoc Sara Seerup Laursen (CCESCAM, SDU) og videnskabelig assistent Henriette Knold Rossau (REHPA, SDU og Region Syddanmark) under ledelse af chef for Dokumentation og Udvikling Bo Andreassen Rix (Kræftens Bekæmpelse), professor Helle Johannessen  (CCESCAM, SDU) og professor Ann Dorthe Olsen Zwisler (REHPA, SDU og Region Syddanmark).

 


Sidst opdateret: 22.03.2019