Skip to main content

Tai chi og qigong

Under læsevejledning finder du en beskrivelse af hvordan informationen er opstillet.

 

Videnskabelig dokumentation

9 oversigtsartikler om tai chi og qigong ifm. kræft er fundet:

 • 6 af høj kvalitet (1 - 6)
 • 2 af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (7, 8)
 • 1 af lav kvalitet (9)
Sikker dokumentation for effekt

Der er ingen oversigtsartikler der dokumenterer sikker effekt ved tai chi/qigong ifm. kræftsygdomme eller kræftbehandling.

 

Nogen, men usikker, dokumentation for effekt

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at tai chi kan have effekt ift. at:

 • forbedre livskvalitet – 2 oversigtsartikler finder en positiv effekt (6, 7), 4 oversigtsartikler finder ikke evidens for effekt (2, 3, 4, 5)
 • modvirke træthed (fatigue) (6)
 • forbedre fysisk præstationsevne og styrke - 2 oversigtsartikler finder en positiv effekt (2, 4), 1 oversigtsartikel finder ikke evidens for effekt (5), 1 oversigtsartikel finder at der ikke kan drages konklusion om effekt  (3)
 • forbedre immun-funktion – 1 oversigtsartikler finder positiv effekt (6), 1 oversigtsartikel finder ikke evidens for effekt (3)
 • forbedre stress (cortisol niveau) (6)
 •  

  Der er nogen, men usikker, dokumentation for at qigong kan have effekt ift. at:

  • forbedre livskvalitet (1, 6, 8)
  • modvirke træthed (fatigue) – 1 oversigtsartikel finder en positiv effekt (6), 1 oversigtsartikel finder ikke evidens for effekt (1)
  • forbedre fysisk præstationsevne og styrke – 1 oversigtsartikel finder positiv effekt (2), 1 oversigtsartikel finder ikke evidens for effekt (1)
  • forbedre immun-funktion (1, 6, 8)
  • forbedre stress (cortisol niveau) (6)

   

   

  Ingen positiv effekt

  Undersøgelser har ikke kunnet dokumentere positiv effekt af tai chi ift.: 

  • depression (2)
  • BMI (4, 5)
  • smerte (4)
  • fysisk, socialt og emotionelt velbefindende (4) og forskellige psykologiske og fysiske variabler (3)
  • interleukin-6 og væksthormon (IGF) (4)
  • knogletæthed (bone mineral density) (5)

   

  Undersøgelser har ikke kunnet dokumentere positiv effekt af qigong ift.:

  • angst (6)
  • depression (6)
  • BMI (6)
Bivirkninger/negativ effekt

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt af tai chi/qigong & i forbindelse med kræftbehandling

Mere information om tai chi og qigong findes på hjemmesiden for

Referencer og links til resumé af forskningsartikler

 

Artikler af høj kvalitet (1++):

1. Chan CL et al. (2012). A systematic review of the effectiveness of qigong exercise in supportive cancer care. Supportive Care in Cancer 20(6): 1121-1133. Se resume

2. Chen YW et al. (2016). The effect of Tai Chi on four chronic conditions-cancer, osteoarthritis, heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analyses. British Journal of Sports Medicine 50(7): 397-407. Se resume

3. Lee MS et al. (2010). Tai chi for breast cancer patients: a systematic review. Breast Cancer Research and Treatment 120(2): 309-316. Se resume

4. Pan YQ et al. (2015). Tai Chi Chuan Exercise for Patients with Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015:535237. Se resume

5. Yan JH et al. (2014). Lack of efficacy of Tai Chi in improving quality of life in breast cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 15(8): 3715-3720. Se resume

6. Zeng Y et al. (2014). Health benefits of qigong or tai chi for cancer patients: a systematic review and meta-analyses. Complementary Therapies in Medicine 22(1): 173-186. Se resume

 

Artikler af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1+):

7. Li GC et al. (2014). Effects of Tai Chi on health related quality of life in patients with chronic conditions: A systematic review of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine 22(4): 743-755. Se resume

8. Oh B et al. (2012). A Critical Review of the Effects of Medical Qigong on Quality of Life, Immune Function, and Survival in Cancer Patients. Integrative Cancer Therapies 11(2): 101-110. Se resume

 

Artikler af lav kvalitet (1-):

9. Stan, D. L., et al. (2012). "The Evolution of Mindfulness-Based Physical Interventions in Breast Cancer Survivors." Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012: 758641.  Se resume

Sidst opdateret: 22.03.2019