Skip to main content

Mistelten (Viscum album)

Under læsevejledning finder du en beskrivelse af hvordan informationen er opstillet.

 

Videnskabelig dokumentation

7 oversigtsartikler om mistelten midler ifm. kræft er fundet:

 • 6 af høj kvalitet (1 - 6)
 • 0 af acceptabel kvalitet, men med visse mangler
 • 1 af lav kvalitet (7)
Sikker dokumentation for effekt

Der er ingen oversigtsartikler der dokumenterer sikker effekt ved brug af præparater med mistelten ifm. kræftsygdomme eller kræftbehandling.

 

Nogen, men usikker, dokumentation for effekt

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at mistelten midler kan have effekt ift. at:

 • forbedre livskvalitet (1, 2, 4, 6)
 • reducere bivirkninger af kemoterapi, stråleterapi og operation (4)
 • forbedre tolerancen overfor konventionel kræftbehandling (2, 4)
 • reducere genopblussen af sygdommen samt tilbagefald (3, 4)
 • forøge immun-funktion (5)
 • forbedre overlevelse (3,4)
 • reducere betændelse i munden (mucositis) (6)
Bivirkninger/negativ effekt

Mistelten tåles generelt vel af kræftpatienter, men bivirkninger kan inkludere:

 • milde influenzalignende symptomer og lokale reaktioner (4, 5, 6)
 • allergiske reaktioner ved brug i høje doser (5)

Mere information om mistelten findes på hjemmesiderne for

Referencer og links til resumé af forskningsartikler

 

Artikler af høj kvalitet (1++):

1. Bussing A et al. (2012). Quality of life and related dimensions in cancer patients treated with mistletoe extract (iscador): a meta-analysis Evid Based Complement Alternat Med. 2012:219402. Se resume

2. Horneber MA et al. (2008). Mistletoe therapy in oncology. Cochrane Database Syst Rev (2): Cd003297. Se resume

3. Kienle GS et al. (2003). Mistletoe in cancer - a systematic review on controlled clinical trials. Eur J Med Res 8(3): 109-119. Se resume

4. Kienle GS et al. (2009). Viscum album L. extracts in breast and gynaecological cancers: a systematic review of clinical and preclinical research. J Exp Clin Cancer Res 28: 79 Se resume

5. Kienle GS et al. (2011). Safety of higher dosages of Viscum album L. in animals and humans--systematic review of immune changes and safety parameters. BMC Complement Altern Med 11: 72. Se resume

6. Stauder H, Kreuser ED (2002). Mistletoe extracts standardised in terms of mistletoe lectins (ML I) in oncology: current state of clinical research. Onkologie 25(4): 374-380. Se resume

 

Artikler af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1+):

Ingen artikler i denne kategori

 

Artikler af lav kvalitet (1-):

7. Melzer J et al. (2009). Efficacy and safety of mistletoe preparations (Viscum album) for patients with cancer diseases. A systematic review. Forsch Komplementmed 16(4): 217-226. Se resume

Sidst opdateret: 01.04.2019