Skip to main content

Energiterapier

Under læsevejledning finder du en beskrivelse af hvordan informationen er opstillet.

 

Videnskabelig dokumentation

8 oversigtsartikler om energiterapier såsom reiki, healing, terapeutisk berøring og helbredende berøring ifm. kræft er fundet:

 • 0 af høj kvalitet
 • 2 af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1, 2)
 • 6 af lav kvalitet (3 - 8)
Sikker dokumentation for effekt 

Der er ingen oversigtsartikler der dokumenterer sikker effekt ved energiterapier ifm. kræftsygdomme eller kræftbehandling

 

Nogen, men usikker, dokumentation for effekt  

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at terapeutisk berøring (Therapeutic Touch) kan:

 • reducere stress (2)
 • reducere angst (2)
 • reducere smerte (2)
 • fremme heling (2)
 • fremme velvære (2)
 • forbedre biokemiske og fysiske markører (2)

Ingen positiv effekt 

Undersøgelser har ikke kunnet dokumentere positiv effekt ved energiterapier ift.

 • En oversigtsartikel fandt ikke evidens for, at healing har positiv effekt ifm kræftsygdomme (1)
 • Selv oversigtsartikler af lav kvalitet (1-) konkluderer, at der ikke er positiv effekt af energiterapier (f.eks. Reiki, Terapeutisk berøring)
Bivirkninger/negativ effekt 

Der er ikke identificeret bivirkninger af energiterapier eller negativ effekt i forbindelse med kræftbehandling

Mere information om energiterapier findes på hjemmesiderne for

 • Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling: Healing
 • Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling: Healingsmassage 
 • Kæftens Bekæmpelse: Healing
 • National Center for Complementary and Integrative Health, USA: Reiki

Referencer og links til resumé af forskningsartikler

 

Artikler af høj kvalitet (1++):

Ingen artikler i denne kategori

 

Artikler af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1+):

1. Agdal R et al. (2011). Energy healing for cancer: a critical review. Forsch Komplementmed 18(3): 146-154. Se resume

2. Wardell DW, Weymouth KF (2004). Review of studies of healing touch. J Nurs Scholarsh 36(2): 147-154. Se resume

 

Artikler af lav kvalitet (1-):

3. Burden B et al. (2005). The increasing use of reiki as a complementary therapy in specialist palliative care. Int J Palliat Nurs 11(5): 248-253. Se resume

4. Gonella S et al. (2014). Biofield therapies and cancer-related symptoms: a review. Clin J Oncol Nurs 18(5): 568-576. Se resume

5. Jackson E et al. (2008). Does therapeutic touch help reduce pain and anxiety in patients with cancer? Clin J Oncol Nurs 12(1): 113-120. Se resume

6. Pierce B (2007). The use of biofield therapies in cancer care. Clin J Oncol Nurs 11(2): 253-258. Se resume

7. Tabatabaee A et al. (2016). Effect of Therapeutic Touch in Patients with Cancer: a Literature Review. Med Arch 70(2): 142-147.Se resume

8. Thrane S, Cohen SM (2014). Effect of Reiki therapy on pain and anxiety in adults: an in-depth literature review of randomized trials with effect size calculations. Pain Manag Nurs 15(4): 897-908. Se resume

Sidst opdateret: 22.03.2019