Skip to main content

Hvordan ansøges der om adgang til data?

Data i Tvillingregisteret er principielt tilgængelige for mange typer af videnskabelig forskning. Ønsker en forsker at få adgang til data, skal der først søges og opnås tilladelse fra registrets ledelse, Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.

Forskere, der ønsker at anvende data eller gennemføre projekter, kan rette henvendelse mhp. vejledning og ansøgningsprocedure til ledelsesgruppen eller til: tvilling@health.sdu.dk

Læs mere her: