Skip to main content
Ugeskrift for Læger: 186(2), 2024

Studier af kræftsygdomme med tvillinger

Danske tvillinger har siden begyndelsen af 1950’erne bidraget betydeligt til vores sygdomsforståelse, især igennem deres tålmodige besvarelser af spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser, som ofte er gentaget over en længere tidsperiode.

Årsager til kræftsygdom var det oprindelige fokus, da studier af tvillinger blev igangsat på Københavns Universitet i 1952 – som det første sted i verden. Studierne er fortsat og er siden blevet udvidet med nordiske samarbejder, og i dag har vi oplysninger om godt 350.000 tvillinger fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Vi ønsker at undersøge årsager til forskellige kræft- sygdomme især blandt ældre.


Studier af kræftsygdomme med tvillinger
Hjelmborg, J., & Clemmensen, S. B. (2024). Ugeskrift for Læger, 186(2).

Denne artikel giver et indblik i nogle af de sundhedsvidenskabelige opdagelser tvillingstudier  har afstedkommet, og  hvilken viden man håber at opnå i fremtiden – ved at lytte til og regne på de oplysninger, som tvillingerne giver.


Artiklens vigtigste nye budskaber:

  • Studier med tvillinger giver indsigt i genetiske og miljømæssige årsager til kræft

  • Vi ved, hvorledes disse kilder til variation i risiko for kræftsygdom udfolder sig over alder

  • Højevidente studier med tvillinger vil fremme forståelse, forbedre mulighed for identifikation af årsag og i sidste ende kunne målrette personlig indsats


Redaktionen afsluttet: 23.02.2024