Skip to main content
#www.sdu.dk/DTR

Det Danske Tvillingregister

Det Danske Tvillingregister er et af verdens ældste tvillingregistre og det rummer oplysninger om tvillinger født i Danmark gennem mere end 140 år. Videnskabelige analyser af data fra tvillinger kan give nyttig viden om arv og miljø.

Det Danske Tvillingregister

Det Danske Tvillingregister (DTR) blev grundlagt i 1953. I løbet af det følgende halve århundrede er registeret blevet udvidet og omfatter nu næsten alle tvillinger født i Danmark siden 1870. Det er især lægevidenskabelig forskning, der udgår fra registret, men også forskere fra andre videnskabsområder kan søge adgang til data. 

Population

DTR rummer oplysninger om ca. 86.000 par tvillinger født i Danmark siden 1870, herudover et antal trillinger og firlinger.


Periode Ens-kønnede tvillingpar To-kønnede tvillingpar  
1870-1930 14.244 5.143  
1931-1952 10.409 6.691  
1953-1982 14.120 6.745  
1983-2000 10.246 5.556  
2001-2009  7.540  4.810   
2010-2015 Opdateres løbende  

Dækning i tid

Registret rummer de fleste tvillinger født i Danmark i perioden 1870-2009 for hele landet.

Tvillingregistret bliver med jævne mellemrum opdateret med oplysninger fra Det Medicinske Fødselsregister, hvortil alle tvillingfødsler indberettes fra fødeafdelingerne i Danmark. Vi får således information om alle tvillinger født her i landet.
Læs mere her: Til tvillinger

Variable

Registret har sine oplysninger om vitalstatus fra kirkebøger og Det Centrale Personregister (CPR-registret). Desuden rummer registret en del oplysninger om tvillingers helbred og dødsårsager og det holdes ajour ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, interviews og kliniske undersøgelser.

Adgang til registret

Data i Tvillingregisteret er principielt tilgængelige for mange typer af videnskabelig forskning. Ønsker en forsker at få adgang til data, skal der først søges og opnås tilladelse fra registrets ledelse, Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité. 
Læs mere her: For forskere 

Fysisk placering

DTR er placeret ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet:

Det Danske Tvillingregister
J.B. Winsløws Vej 9B
DK-5000 Odense C
Telefon: 65 50 30 47
E-mail: tvilling@health.sdu.dk

Til tvillinger

For forskere

KONGRES : Twins 2019 Hong Kong - Kina | 28.-30. november 2019

Kongressen er udsat - ny dato vil blive annonceret !!!

twinscongress.org