Skip to main content

eLab-specialebank

Om eLab-specialebank

I eLab-specialebank finder du en oversigt over specialer indleveret ved kandidatuddannelser med tilknytning til Institut for Sprog og Kommunikation. eLab-specialebank udgør en tilvalgsordning og indeholder derfor ikke alle specialer.

 

Formålet med eLab-specialebank er dels at give specialeforfattere mulighed for at mangfoldiggøre specialet og dermed indgå i en faglig meningsdannelse, og dels at give nuværende studerende let adgang til specialer. Bemærk at alle specialer indleverede på SDU kan lånes til gennemsyn (ikke hjemlån) på SDUB.

 

Alle specialer indleveret ved kandidatuddannelser i tilknytning til ISK kan indgå i eLab-specialebank. For hver kandidatuddannelse der p.t. er repræsenteret i eLab-specialebank, er der nedenfor link til en fil indeholdende oplysninger om forfatter, titel, indleveringsår og abstract. Du kan rekvirere et speciale ved at henvende dig til : eLab@sdu.dk

 

Audiologi

Audiologopædi

 

Hvis du vil indlevere dit speciale til eLab-specialebank, skal du udfylde denne blanket og sende den samt specialet (pdf-format) til: eLab@sdu.dk

Ved udlån gør vi altid ”låneren” opmærksom på, at god akademisk praksis omkring brug af referencer skal overholdes, og at specialet ikke må udleveres til tredjepart.

 

Kontakt: eLab@sdu.dk 
Find eLab på SDU-maps 
Åbningstider:
onsdage 12-14 & fredage 9-11 (se dog Lukkedage)

 

Ansvarlig for siden: Institut for Sprog og Kommunikation

Sidst opdateret: 25.02.2020