Forskningsudvalg

Forskningsudvalget er indstillet af institutråd og består af institutlederen, som er formand, og 10 forskningsansatte VIP’ere: Astrid Jensen, Carl Bache, Davide Secchi, Dennis Day, Gitte Rasmussen, Nina Nørgaard, Stephen Cowley, Sune Vork Steffensen, Teresa Cadierno, Theo van Leeuwen. Forskningsudvalget kan suppleres efter behov. 


Forskningsudvalget har til formål at rådgive institutlederen om:

  • formulering af instituttets forskningsstrategier og organisering af instituttets forskningsudvikling i overensstemmelse hermed
  • tiltag til fremme af et produktivt og stimulerende forskningsmiljø på instituttet, herunder specifikt af gode arbejdsvilkår for forskerstuderende og yngre forskere, fx ved etablering af faglige fora med deltagelse af seniorforskere
  • initiativer til tværgående samarbejder om store, nationale og internationale forskningsprojekter med ekstern finansiering
  • initiativer til interne forskningsarrangementer for instituttets medarbejdere
  • sikring af sammenhæng mellem instituttets forskning og undervisning
  • behandling af høringer om forskningsspørgsmål