Forskningspublikationsudvalg

Forskningspublikationsudvalget består af Nina Nørgaard (formand), Alexandra Holsting, Christian Mosbæk Johannessen, Jacob Mey, Uwe Kjær Nissen og Marianne Rathje.

Forskningspublikationsudvalget har til formål at publicere bøger, artikler og boganmeldelser med relevans for forskningsområder inden for sprog og kommunikation.

Udvalget skal i denne henseende:

 • Definere redaktionelle principper for publikationer
 • Vedtage retningslinjer for publikationernes art og layout
 • Fastlægge udgivelsesstrategi
 • Opfordre medarbejdere ved instituttet til publicering i RASK og instituttets øvrige publikationer
 • Udbrede kendskabet til RASK og instituttets øvrige publikationer udadtil
 • Uddele eksemplarer af nyudgivelser af RASK til instituttets medarbejdere
 • Holde instituttets medarbejdere orienteret om udvalgets arbejde

 

Forskningspublikationsudvalget udgiver følgende forskningspublikationer (med angivelse af formål):

 • RASK, til fagfællebedømt udgivelse 2 gange årligt af forskningsartikler og boganmeldelser
 • Serien Odense Working Papers in Language and Communication, til ad hoc udgivelser af artikler redigeret og forfattet af medarbejdere ved instituttet, og kongresakter fra faglige arrangementer afholdt ved instituttet
 • RASK Supplements til ad hoc, fagfællebedømte og eksternt finansierede bogudgivelser inden for området sprog og kommunikation
 • Serien ISK Studiebøger, til ad hoc, eksternt finansierede udgivelser af introduktioner til forskningsområder inden for sprog og kommunikation

 

Forskningspublikationsudvalget består af et ikke afgrænset antal medlemmer, og deltagelse i udvalget omfatter en ikke afgrænset periode. Blandt udvalgets medlemmer vælges en formand og en redaktionskomite af tidsskriftet RASK, bestående af en hovedredaktør og en eller flere medredaktører. Øvrige medlemmer fungerer som editorial board.

Udvalget refererer til institutlederen og mødes efter behov, dog mindst 1 gang pr. semester. Formanden indkalder til møder, udarbejder dagsorden og mødereferat.