Tidligere numre af Merino

Siden 1993 er følgende numre udkommet Merino (nyeste publikationer står øverst):


Merino 32: Sine Berg Schuwendt: Symbolism – from theory to useful method.

Merino 31: Adriana Bolívar & Annette Grindsted: Cognition in inter(action): the negotiation of stereotypic beliefs in intercultural discourse. Februar 2006.

Merino 30Flemming Smedegaard: Dynamisk kommunikationsplanlægning. Oktober 2003.

Merino 29: Thomas Lund Andersen: Planlægning af kommunikation. Januar 2002

Merino 28: Thomas Lund Andersen: I begyndelsen var ordet. Om kommunikative handlingers placering i organisationsanalysen. Maj 1999.

Merino 27: Jirí Mezuláník: Communication Problems in a Small- and Medium-sized Company. Februar 1999.

Merino 26: Thomas Lund Andersen & Morten Vestergaard-Lund: Kommunikationsplanlægning. Oktober 1998.

Merino 25: Thomas Lund Andersen & Morten Vestergaard-Lund: Funktionel kommunikationsanalyse. Oktober 1998.

Merino 24: Thomas Lund Andersen & Morten Vestergaard-Lund: Symbolistisk kulturanalyse. Oktober 1998.

Merino 23: Annette Grindsted: Aspectos de estructura y organización de la economía española. Februar 1998.

Merino 22: Anne Bouchet: Det politiske system i Frankrig under den 5. republik. Januar 1998.

Merino 21: Steffen Nordahl Lund: Pour una analyse diachronique des structures d’information de la charte de Jules Ferry (1883) et de la circularie de François Bayrou (1994) au sujet de laïcité. Juni 1996.

Merino 20: Annette Grindsted: Categorías gramaticales y sus posibles funciones pragmáticas en negociaciones simuladas españolas y mexicanas. December 1994.

Merino 19: Bjarne le Fevre Jakobsen: Semantisk aspekt, tempus og aktionsart. Om nogle verbalpartiklers funktion ogfunktionelle status i moderne dansk

Merino 18: Annette Grindsted: Conflict management in Spanish and Danish negotiation interaction. Januar 1994.

Merino 17: Anne Tipsmark Bouchet: L'École française et la laïcité. December 1993.

Merino 16: Annette Grindsted: La Organización del espacio interactivo en negociaciones mexicanas, españolas y danesas. November 1993.

Merino 15: Gitte Rasmussen: Lingua franca. En forskningsberetning. November 1993.

Merino 14: Flemming G. Andersen: "So you are interested in the boat". Lin¬guistic Parallels in English and Danish Negotiation Simulations. Marts 1993.