Skip to main content

Artikler // Artiklar

Andersen, Thomas Hestbæk og Morten Boeriis: "Relationship/Participant Focus in Multimodal Market Communication". I: Hermes 48, 2012.

Andersen, Thomas Hestbæk: ”Hvorfor Hallidays beskrivelse af ytringsfunktioner må afvises”. I: NyS 40, 2011. S 50-89.

Hedeboe, Bodil og John Polias: "Et sprog til at tale om sprog. Om funktionel grammatik og genrepædagogik i Australien". I: Esman, K. m.fl. (red): Dansk i dialog. Dansklærerforeningen, 2000

Herholdt, Lene og Høyrup, Fie: Undervisning i læseforståelse. Rapport over et treårigt projekt med casestudier i Helsingør og Ishøj. Nationalt videncenter for læsning, 2011. http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Projektrapport-Projekt-Laeseforstaaelse1.pdf

Herholdt, Lene og Arne-Hansen, Susanne: Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag. Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune. Professionshøjskolen UCC, 2011. http://didak.ucc.dk/public/dokumenter/Afdelinger/didak/laesevejlederenmedpraktiker.pdf

Holmberg, Per: Digital argumentation. Datorskrivandets transformering av skolans genreskrivande. I: Utbildning och lärande. (Tema: Nya textvärldar i vår tid.) 1/2010. S. 32-57.

Holmberg, Per: Kontext som aktivitet, situationstyp och praktik. En kritisk analys av kontextbegreppet i systemisk-funktionell teori. I: Språk och stil NF 22:1, 2012. S. 67-86.

Kabel, Kristine Ruth Mulvad, Jesper Bremholm: Evaluering af elevers fagsprog. Nordand 2/2010. Fagbokforlaget. Bergen 

Lassus, Jannika (2006): Hjälpverbet ”kan” och dess betydelse i broschyrer till barnfamiljer. I: Folkmålsstudier 45. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi. Helsingfors. S. 49–70

Lassus, Jannika (2006): Är du Ägare eller Gynnad? En analys av deltagare i myndighets­broschyrer. I: Ledin, Per et al. (utg.) Svenskans beskrivning 28. Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Örebro den 14–15 oktober 2005. Örebro. Örebro universitet. S. 169–178

Mulvad, Ruth: "Pædagogisk anvendelse af funktionel lingvistik". I: 10. Møde om Udforskningen af Dansk sprog. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur. Århus Universitet, 2005. Læs mere

Mulvad, Ruth: "Sprog og skole, en introduktion til pædagogisk funktionel lingvistik". I: AGORA - CVU Storkøbenhavns elektroniske tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner, nr. 9, 2006. Læs mere

Mulvad, Ruth: Faglig læsning – sproglig udvikling og fagtilegnelse, Sproglæreren, nr. 4, 2010

Maagerø, Eva: "Finns det et naturfagligt språk? Om noen typiske trekk ved pedagogiske tekster i naturfag", in: Susanne V. Knudsen, Dagrun Skjelbred, Bente Aamotsbakken (red): Tekst i vekst. Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster. Novus forlag. 2007

Nørgaard, Nina (red.): Systemic Functional Linguistics in Use. Odense Working Papers in Language and Communication vol. 29, 2008. Artikelsamling med artikler fra 34. ISFC, afholdt i Odense 2007. Fin den her: http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Institutter/ISK/Forskningspublikationer/OWPLC/Nr29/Contents.ashx

 

Sidst opdateret: 16.08.2016