Skip to main content

MetNet

MetNet (Metafor-Netværket) er et tværdisciplinært forskernetværk, der fysisk er forankret ved ISK Slagelse, men som er åbnet over for medlemmer fra alle dele af SDU. Vi mødes ca. en gang om måneden, hvor vi gennemgår en udvalgt tekst om metaforer, undersøger et udvalgt empirisk eksempel og/eller diskuterer et for medlemmerne relevant emne.

MetNet er kendetegnet ved en teoretisk pluralitet kombineret med en fælles interesse i metaforer. Medlemmerne kommer med forskellige teoretiske baggrunde – såsom kognitiv lingvistik, distribueret kognition, socialsemiotik, multimodalitet, funktionel lingvistik, dialogisme, retorik og organisationsstudier – hvilket gør, at ingen specifik teoretisk retning kan gøre krav på en privilegeret status i gruppen. Tværtimod er MetNet defineret ved en bestræbelse på at fremme forskellige undersøgelsesmuligheder og vinkler i studiet af metaforer. Det samlende fikspunkt for netværket er en fælles interesse i metaforer som fænomen – ikke en særlig teoretisk eller metodisk tilgang. Heri ligger en erkendelse af, at metaforer er et så komplekst fænomen, at ingen specifik tilgang kan dække alle relevante aspekter på en gang. Vi er derfor interesserede i at undersøge metaforer som mere end et rent sprogligt fænomen. De rummer også kropslige, systemiske, visuelle, interaktionelle, neurobiologiske, kulturelle, historiske, politiske og filosofiske aspekter, hvilket fordrer en åbenhed over for forskellige tilgange.

Selvom den konceptuelle (kognitive) metaforteori – som den mest indflydelsesrige teori om metaforer inden for de sidste tredive år – er det oprindelige udgangspunkt for netværkets medlemmer, er ambitionen for MetNet at være i kontakt med og bidrage til nye internationale tendenser og udviklinger inden for feltet. Således har vi en tæt kontakt til den internationalt anerkendte metaforsammenslutning RaAM (The Association for Researching and Applying Metaphor), som allerede har resulteret i et to dages internationalt seminar, New Directions in Metaphor Research, der blev afholdt på Campus Slagelse i efteråret 2013.

Sidst opdateret: 27.04.2017