Skip to main content

Der forskes inden for og på tværs af specifikke forskningsområder som:

  • Sprogtilegnelse
  • Interaction
  • Kognition  
  • Organisationskommunikation og -kognition 
  • Betydningsdannelse 
  • Grammatik

Instituttets forskningsmiljøer er således på én gang indbyrdes forskellige og fælles forbundne. Dette skaber en dynamik hvor den overordnede, fælles forskningsmæssige interesse konstant åbner for udvikling af nye, tværgående samarbejdsrelationer.