Skip to main content
DA / EN

Generelle kvalifikationskrav og forventninger

Kvalifikationskrav:

Lektor-/forskerniveau. Skal have modtaget pædagogisk uddannelse.

Stillingsindhold:

Forskning og forskningsbaseret undervisning.

Ansættelsesperiode:

Som hovedregel 5 år med mulighed for forlængelse.

 

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Læs den gældende bekendtgørelse her:

BEK nr. 1443 af 11/12/2019 - Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

 

Forventninger til lektor

Forskning

 • En eksplicit skræddersyet forskningsprofil tilpasset afdelingens/enhedens strategi
 • Analytiske evner inden for specifikke forskningsområder samt en evne til at forme forskningsdagsordenen i videnskabelige samfund
 • Et vedvarende og betydeligt forskningsresultat i nationale og internationale tidsskrifter og bøger i overensstemmelse med den accepterede norm inden for forskningsområdet
 • Forskningskvalitet er afgørende, og nogle publikationer bør publiceres i højtplacerede tidsskrifter. Videnskabelige artikler og bogkapitler udgives i registrerede serier og forlag i henhold til Bibliometric Research Indicator (BFI) lister, fortrinsvis som første eller sidste forfatter i serier og forlag på niveau 2 eller 3
 • Deltagelse i nationale og internationale netværk, forskningsforeninger og videnskabelige debatter
 • Erfaringer med succesfuld ledelse af forskningsprojekter, succesfuld vejledning af ph.d.-studier og gennemførelse af eksternt finansierede projekter
 • Erfaring og succes med ekstern finansiering (f.eks. som medansøger), og potentiale for succesfuld fundraising af større projekter. Hoved- eller medansøger på minimum 2-3 bevillingsansøgninger om året

Undervisning

 • Erfaring med undervisning på alle niveauer dokumenteret ved positive studenterevalueringer
 • Erfaring med succesfuld vejledning og eksamen af bachelor- og kandidatstuderende
 • Pædagogiske kompetencer, f.eks. via SDU’s adjunktpædagogikum
 • Erfaring med uddannelsesledelse og/eller kursusudvikling og koordinering
 • Erfaring med at vejlede ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter i undervisningen
 • Levere arbejdstimer relateret til undervisning efter aftale
 • Opdateret undervisningsportfolio

Service til samfundet

 • Formidle forskningsbaseret viden med relevans for den offentlige sektor, uddannelse, industri og erhvervsliv og/eller kulturudvikling
 • Evne til at innovere forskningsformidling og opsøgende aktiviteter og støtte kolleger til at udmærke sig i sådanne aktiviteter
 • Evne til at identificere og udvikle nye måder, hvorpå en større gruppe forskere (måske på tværs af discipliner) kan interagere med interessenter og samfundet som helhed for at løse samfundsproblemer
 • Har en synlig rolle i relevante videnskabelige samfund nationalt og internationalt

Administration

 • Deltage i institut-, fakultets- og universitetsudvalg (f.eks. ansættelse og udvikling)
 • Medlem af bedømmelsesudvalg for videnskabelige stillinger og ph.d.-projektforslag
 • Leder af bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger
 • Deltage i rådgivende udvalg, nationale og internationale udvalg og retningslinjeudvalg
 • Generelle administrative opgaver på afdelingsniveau (f.eks. registrering, budgettering og økonomistyring)

Personlig kapacitet

 • At være en rollemodel med deltagelse i afdelingens sociale og professionelle liv (møder, seminarer, ph.d.-forsvar og andre afdelings- eller universitetsarrangementer)
 • At pleje gode arbejdsrelationer med kollegaer og være klar til at bakke dem op, hvis det er nødvendigt
 • Motivation for og evne til at tage lederskab inden for videnskabelig og pædagogisk udvikling samt afdelingsudvikling
 • Eksponent for en videnskabelig standard og videndeling på instituttet
 • Engageret i karriereudvikling og i at skabe muligheder for yngre forskere i projekter og andre initiativer

Sidst opdateret: 19.04.2023