Skip to main content

Bevægelig skole

Projektets formål

Projekt ’Bevægelig skole’ ønsker at skabe mere viden om, hvordan vi kan udvikle en skolepraksis, hvor alle gives de bedste muligheder for at lære og for at udvikle sig både fysisk, psykisk og socialt. Målet med projektet er er derfor tredelt: 

  1. At undersøge muligheder for at etablere en skolestruktur, der udfordrer skolens traditionelle organisering ved at skabe nye samarbejdsformer i og omkring skolen. Dette bl.a. med henblik på at skabe råderum og muligheder for nye investeringer.
  2. At udvikle redskaber til, at skabe en mere inkluderende skole. Dette bl.a. med henblik på at undersøge, hvordan og hvorvidt deltagelse i idræt og bevægelse (og måske også andre praktisk-musiske fag) kan bidrage til inklusion.
  3. At skabe viden om – og eksempler på – gode og motiverende læringsmiljøer. Dette bl.a. med henblik på at undersøge, hvordan krop og bevægelse kan integreres i skolens arbejde med henblik på at støtte elevernes læring, trivsel og udvikle deres innovative kompetencer.

 

Projektets varighed: 2013 - 2016/2018 (forventet)

 

Samarbejdskommune

Odense Kommune


Ansvarlig forsker

Lars Elbæk

 

Temaer

Sidst opdateret: 19.07.2022