Skip to main content

Forskningsområder

Forskningsaktiviteterne ved MoB undersøger forskellige skeletmuskulære, neurale og cellulære aspekter relateret til

  1. fysisk aktivitet og sundhed,
  2. muskelfunktion i relation til musklens phenotype, kontraktilitet, metabolisme og signalerings-mekanismer,
  3. træning, inaktivitet og immobilisering, udtrætning, overbelastning i muskulatur og sener, aldring, muskel- og ledsygdomme,
  4. udvikling og validering af fysiologisk kapacitet og træning indenfor specifikke idrætsdiscipliner (elite, bredde).

Disse emner belyses både i grundforskningsmæssig sammenhæng samt i form af mere anvendelsesorienterede kliniske og træningsvidenskabelige forskningsprojekter. Forskningsaktiviteterne indenfor MoB er karakteriseret ved ofte at knytte basal grundforskning tættere sammen med mere anvendelsesorienteret forskning, og herunder at studere mekanismer for fysisk aktivitets sundhedsfremmende effekter. 

MoB deltager endvidere i en række større forskningsprojekter udført i samarbejde med interne og eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere. MoB's forskningsaktiviteter tager typisk udgangspunkt i den integrerede fysiologi, og de gennemførte studier har som oftest både anvendelsesorienteret og klinisk relevans.  

 MoB billede / skiløbere

Muskelfysiologiske forskningsområder 

Biomekaniske forskningsområder