Skip to main content

Muskelfysiologi og Biomekanik

Forskningsenheden for Muskelfysiologi og Biomekanik (MoB) udfører forskning, undervisning og vidensformidling indenfor muskelfysiologi, biomekanik, neuromotorisk funktion, fysisk aktivitet og sundhed, aldring og træning samt i relation til udvikling og validering af træning indenfor eliteidræt og breddeidræt.

MoB forskningsenheden indgår aktivt i instituttets forskningsstrategi og samarbejder tæt med de øvrige forskningsenheder ved Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik.

Forskningsenhedens overordnede forskningsramme hedder "Muskelfysiologi og Biomekanik - Fra menneske til celle" og omfatter forskningsaktiviteter og vidensformidling indenfor flg. områder:

  • Muskelfysiologiske, neuromuskulære og biomekaniske forskningsaspekter
  • Forskningsaspekter relateret til idræt og sport
  • Fysisk aktivitet og sundhed
  • Aldring og Fysisk aktivitet
  • Rehabilitering og forebyggelse af skader i bevægeapparatet
  • Anvendt træning indenfor eliteidræt og breddeidræt

Lektor ph.d. Paolo Caserotti er bl.a. igang med et projekt, der omhandler ældres sundhed og livsstil.