Skip to main content
DA / EN

Råd, nævn og udvalg

Campus Esbjerg

Instituttets repræsentanter i udvalg, råd og nævn er som angivet nedenfor:

Arbejdsmiljøudvalg

Lektor Knud Sinding 

Tillidsrepræsentant

Iver Poulsen

Studienævn

Sociologi (bachelor- og kandidatuddannelse)
hører under Studienævn for Statskundskab, Journalistik, Sociologi og Europæiske Studier

Medlem af studienævnet:
Lektor og uddannelsesansvarlig Annette Michelsen La Cour

Studienævnssekretær: Lise Abrahamsen

Miljø og Ressource Management (kandidatuddannelse)
hører under Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management

Medlem af studienævnet: Professor Brooks Kaiser

Uddannelsesansvarlig: Lektor Henning P. Jørgensen

Studienævnssekretær: Lise Abrahamsen

Erhvervsøkonomi (bachelor- og kandidatuddannelser med en række profiler) 
hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi

Medlem af studienævnet: Lektor Knud Sinding

Uddannelsesansvarlig: Yingkui Yang

Studienævnssekretær:  Lise Abrahamsen

 

Institutråd

Medlemmer og referater af møder fra Institutrådet for SEBE