Skip to main content

Forventede og ønskede resultater af at indføre et ITQ system i østersøregionen

Forskningen har til formål at estimere omkostningsfunktioner for de polske og danske fiskeflåder opdelt efter størrelse og fangstredskaber. Resultaterne forventes at afdække, om der vil være incitamenter til at handle kvoter under EU’s individuelt omsættelige kvotesystem (ITQ). Resultaterne vedrørende den polske flåde vil blive brugt til at fastlægge den optimale flådestørrelse og dens sammensætning. Endvidere er det muligt ved hjælp af en biologisk flerartsmodel for Østersøen at simulere mulige fordele over tid og det optimale forløb frem mod disse resultater.

Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 07.06.2017