Skip to main content

Healthy Lifestyle Studiet

Løbeprojektet (Healthy Lifestyle Studiet) udgør et af de fem forskningsprojekter af forskningsprogrammet RESCueH.

Programmet blev åbnet i april 2013 og har som mål at bedre ambulant alkoholbehandling. RESCueH er et akronym, der står for studierne: Relay-studiet, Elderly-studiet, Self-match-studiet, Cue Exposure-studiet og Healthy Lifestyle-studiet. Alle studier er randomiserede undersøgelser. RESCueH-studierne er finansieret af Lundbeckfonden, Trygfonden, Region Syddanmark og Syddansk Universitet. På Institut for Psykologi gennemføres i samarbejde med Institut for Idræt og Biomekanik et løbeprojekt, som arbejder med  fysisk aktivitet (løb og gang) som ekstra tilbud til patienter i alkoholbehandling.

Projektet tydeliggør og undersøger, hvor væsentlige psykologiske udfordringer ligger, når alkoholpatienter dyrker motion. Vi er interesseret i at se, om fysisk aktivitet som ekstra tilbud kan øge patienternes selvkontrol, mindske deres interpersonelle problemer og reducere deres alkoholindtag.

Patienterne randomiseres enten til gruppeløb, individuelt løb eller kontrol. Alle deltagere bliver undersøgt til start, efter 6 måneder og efter 12 måneder i forhold til deres alkoholforbrug, deres psykiske velvære og deres fysiske form. Projektet har rekruteret 175 alkoholpatienter og er derved en af de største internationale undersøgelser.

Projektet fuldføres af InCoRE froskningsgruppen.

Sidst opdateret: 14.05.2022