Skip to main content

InCoRE

Sundhed og sygdom i en relationel kontekst

InCoRE forsker i sundhedspsykologi og medicinsk psykologi  og udvikler og anvender viden i forståelsen af sundhed og sygdom.

Indenfor det somatiske område undersøger vi  interventioner i forhold til patienter og forskellige sygdomme. Vi arbejder mest med patientgrupper med kroniske non-maligne problemstillinger, f.eks. smertepatienter, patienter med alkohol- eller stofmisbrug, eller med endokrinologiske problemstillinger. 

Vores forskning prøver at afdække både patienternes coping af deres sygdom og undersøge deres motivation for livsstilsændringer. I studier med fokus på fysisk aktivitet har vi prøvet at implementere nye adfærdsmønstre og undersøge interventionernes langtidseffekter. Vi ser især på den interpersonelle kontekst i sundhedsforskning, herunder behandler-patient kontakten.

Vi er ikke altid eksperter i de områder, vi undersøger, men er gode til at gå sammen med læger, fysioterapeuter eller andre fagfolk, f.eks fra neurologien eller ortopædien. Vi  slutter os sammen for at bane vej for en ny og grundig forståelse af psykiske aspekter i behandlingsprocessen eller forbyggelsen af forskellige sygdomme.

Forskningsgruppen ledes af


Kirsten Kaya Roessler

Sidst opdateret: 05.08.2020