Menu

Institut for Molekylær Medicin

Institut for Molekylær Medicin (IMM) blev dannet i 2010 ved en omorganisering af Institut for Medicinsk Biologi og Medicinsk Bioteknologisk Center med det formål at samle forskningsmiljøerne og fokusere på indsatsen inden for Instituttets tre hovedområder:

Kardiovaskulær og Renal Forskning
Cancer- og Inflammationsforskning
Neurobiologisk Forskning

Inden for rammerne af disse tre afdelinger formidler instituttet viden om menneskelegemets funktion og sygdomsmekanismer og bidrager dermed til forbedring af menneskers sundhed. Der forskes på et højt internationalt niveau, blandt andet i hjernens, immunsystemets, kredsløbets, nyrernes, cancer- og stamcellers forhold. Instituttets styrke er innovativ molekylær og biomedicinsk forskning, der øger forståelsen af legemets virkningsmekanismer, øger forståelsen af mekanismer for opståen af vigtige sygdomme og medvirker til at udvikle nye behandlinger af sygdomme. Instituttet står som brobygger mellem de klinisk orienterede miljøer ved Odense Universitetshospital og de mere basalt orienterede miljøer ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Forskningen formidles i højt estimerede internationale tidsskrifter, til sundhedssektoren og bredt til det omliggende samfund. Instituttet underviser kommende læger, kiropraktorer og andre sundhedspersoner i basale biomedicinske fag, herunder anatomi, neurobiologi, fysiologi, farmakologi, immunologi, molekylær- og cellebiologi samt mikrobiologi.

Institut for Molekylær Medicin inkluderer Biomedicinsk Laboratorium. Der er speciel fokus på arbejdet med genmodificerede mus, som skaber et vigtigt fundament for innovativ molekylær og biomedicinsk forskning ved IMM og resten af SDU. Biomedicinsk Laboratorium bidrager med såvel præ- som postgraduat undervisning ved SDU og OUH.

Institut for Molekylær Medicin er en arbejdsplads, hvor etik og arbejdsmiljø er i fokus i dagligdagen, og vi søger at agere helhedsorienteret i et troværdigt og nyskabende miljø.

Læs mere om forskningen i Forskningsberetningen og se organisationsdiagrammet.

Institutleder  professor Uffe Holmskov

Kommende Arrangementer

SE MERE HER

Arbejdsmiljø og sikkerhed

SE MERE HER

Donation af legeme

Donation af legemet efter døden til lægeuddannelsen og forskning

SE MERE HER

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies