Skip to main content
DA / EN

Institut for Molekylær Medicin

Institut for Molekylær Medicin (IMM) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) udfører translationel laboratorie-baseret forskning med fokus på tre forskningsområder, som afspejler vores tre afdelinger:

Kardiovaskulær og Renal Forskning
Cancer- og Inflammationsforskning
Neurobiologisk Forskning

Inden for rammerne af disse tre afdelinger skaber instituttet værdi for samfundet ved at generere viden om menneskelegemets funktion og sygdomsmekanismer og bidrager dermed til forbedring af menneskers sundhed.

Forskningen udføres på et højt internationalt niveau og fokuserer bl.a. på hjernens, immunsystemets, kredsløbets, nyrernes og cancer- og stamcellers forhold. Af særlige styrkepositioner, hvor vi differentierer os fra andre, kan nævnes udvikling af biologiske lægemidler, præcisionsmedicin inden for cancer- og inflammatoriske sygdomme og mekanismer, der leder til neurodegenerative sygdomme samt til nyresygdomme og forhøjet blodtryk.
Forskningen er af høj kvalitet og formidles i højt estimerede internationale tidsskrifter, til sundhedssektoren og bredt til det omliggende samfund.
Forskningen foregår i tæt samarbejde med de klinisk orienterede miljøer ved Odense Universitetshospital. Derved sikres, at instituttets satsninger er relevante og til gavn for patienter og samfund. Men vi står også vagt om den enkelte forskers forskningsfrihed og giver plads til talenter med unikke idéer, som ikke umiddelbart er direkte anvendelsesorienteret. Vi ser os som brobygger til de mere basalt orienterede miljøer ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Instituttet underviser kommende læger, kiropraktorer og andre sundhedspersoner i basale biomedicinske fag herunder anatomi, neurobiologi, fysiologi, farmakologi, immunologi, molekylær- og cellebiologi samt mikrobiologi.

 Biomedicinsk Laboratorium er forankret i Institut for Molekylær Medicin. Laboratoriet har specielt fokus på arbejdet med genmodificerede mus, hvilket skaber et vigtigt fundament for innovativ molekylær og biomedicinsk forskning ved instituttet og resten af SDU. Samtidig arbejder laboratoriet aktivt med bæredygtigt forsøgsdyrsarbejde ved at have fokus på de tre ”R’er”: replacement, reduction og refinement. Biomedicinsk Laboratorium bidrager med såvel præ- som postgraduat undervisning ved SDU og Odense Universitetshospital.

Institut for Molekylær Medicin er en arbejdsplads, hvor etik og arbejdsmiljø er i fokus i dagligdagen, og vi søger at agere helhedsorienteret i et troværdigt og nyskabende miljø.

Læs mere om forskningen i Forskningsberetningen og se organisationsdiagrammet.

Institutleder  professor Boye Jensen 

 

Nyt på IMM

Kommende arrangementer og indslag fra medierne

Se mere her

Donation af legeme

Donation af legemet efter døden til lægeuddannelsen og forskning

SE MERE HER

Arbejdsmiljø og sikkerhed

SE MERE HER

Ledelse og administration

Se mere her

Medarbejdere

Se mere her

EAN-numre

Institut for Molekylær Medicin Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3033

Sidst opdateret: 23.02.2024