Skip to main content

Uddannelse

Uddannelse

Institut for Kulturvidenskaber udbyder en række bachelor- og kandidatdannelser, der alle er forankrede i den forskning der foregår ved instituttet inden for og på tværs af de fem fagmiljøer; Filosofi, Kulturstudier, Litteratur, Medievidenskab og Uddannelsesvidenskab.

Uddannelser

På efter- og videreuddannelse udbyder instituttet tre masteruddannelser samt efteruddannelseskurser, skoleudviklingsforløb, seminarer og konferencer.

I relation til det uddannelsesvidenskabelige område varetager Institut for Kulturvidenskaber udbuddet af Teoretisk Pædagogikum for de gymnasiale uddannelser inden for rammerne af et konsortium med Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.