Skip to main content

Konservering og nyopstilling i 2023

I påsken 2016 indtraf en vandskade i det kælderlokale på SDU, hvor den arkæologiske samling var opbevaret. I første omgang blev der sat ind med oprydning og affugtning af lokalet, men efterfølgende kunne det konstateres, at særligt metal- og glasgenstandene havde taget skade af den høje fugtighed. Det blev besluttet, at skaderne skulle vurderes af en konservator, og man rettede henvendelse til bevaringsafdelingen ved Odense Bys Museer, nu Museum Odense. Ved en efterfølgende gennemgang og besigtigelse af samlingen blev det anbefalet, at hele samlingen skulle gennemgå en stabiliserende konservering og opstilles i tidssvarende montrer med gode pladsforhold.

 

Herefter fulgte et intensivt fondsansøgningsarbejde, der havde til hensigt at skaffe midler til konservering og indkøb af nye montrer til samlingen. I slutningen af 2022 lykkedes det at opnå den fulde finansiering af projektet Antikken skal frem i lyset på Fyn! gennem generøse bevillinger og merbevillinger fra Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Beckett-Fonden samt en medfinansiering fra det Humanistiske Fakultet, SDU. Hermed kunne arbejdet med at sikre samlingen gennem konservering og nyopstilling påbegyndes. I efteråret 2023 blev de nye montrer leveret og genstandene blev transporteret fra Museum Odense tilbage til SDU. Her blev de opstillet i montrerne og i december 2023 åbnede den arkæologiske studiesamling officielt for studerende, forskere og offentligheden i Fællesbiblioteket ved Bøgene på SDU’s campus Odense.<

 

Se filmen herunder eller læs mere om arbejdet med samlingen under Studier, forskning og formidling


Museum Odense logo


Sidst opdateret: 14.03.2024