Skip to main content

Kortsamling

I hovedsagen er kortsamlingen en kopisamling af ældre historiske kort, som i original ligger hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tidl. Kort- og Matrikelstyrelsen). Samlingen er bygget op med udgangspunkt i det område, som tidligere dækkedes af Fyns Amt, men rummer også kort fra andre landsdele, som har været genstand for særlige undersøgelser, projekter mv. Endvidere er der taget sigte på, at samlingen rummer serier af kort, der kan dække hele regionen, mens der kun findes meget få enkeltstående kort.

Topografiske kort
4-cm kort 1:25.000 - findes i original papirudgave både fra 1970'erne og 1980'erne
Målebordsblade 1:20.000 - ca. 1945-60
Målebordsblade 1:20.000 - 1883-90 (højkantskort)
Atlasblade 1:80.000 - 1865-72
Videnskabernes Selskabs kort 1:120.000 - 1766-1805 - haves landsdækkende
Videnskabernes Selskabs kort 1:20.000 - 1772-1776 - de såkaldte konceptkort - kun for Fyn.

Desuden haves enkelte sæt af temakort i 4-cm kort-formatet, f.eks. jordartskort (fra GEUS)

Økonomiske kort
Matrikelkort 1:10.000 - på sogneniveau, ca. 1965
Minoreret sognekort 1:20.000 - ca. 1820-30
Ældste matrikelkort (også kaldet original I) - 1:4000 - ca. 1804-20 - samlingens største aktiv, da den dækker hele det fynske område i en meget detaljeret målestok og giver et væld af informationer om landskabet og dets beboeres udnyttelse heraf på udskiftningstiden.
Ældste originalkort og udskiftningskort - 1:4000 ca. 1770-1820 - findes for enkelte spredte områder.

Signaturforklaringer til ældre økonomiske kort

Sidst opdateret: 26.01.2018