Skip to main content

Politisk historie

Politisk historie har traditionelt været et af historiefagets kernefelter og er det til stadighed på Institut for Historie. Pt. har vi især kompetencer inden for dansk, nordisk, tysk, britisk, russisk, østeuropæisk, amerikansk, mellemøstlig og international politisk historie. Kronologisk ligger tyngdepunktet i nyere og nyeste tid.

Forskningen varetages dels individuelt og dels af instituttets forskningscentre: Center for Mellemøststudier, Center for Koldkrigsstudier, Center for Amerikanske StudierCenter for Maritim- og Erhvervshistorie samt Center for Velfærdsstatsforskning.

Det er hensigten med dette forskningsprogram at skabe et miljø for diskussion af politisk historie, der går på tværs af individuelle specialer og forskningscentrene.

 

Programleder
Lektor Heidi Vad Jønsson 
tlf: 6550 9056
email: hej@sdu.dk

Program

Se forskningsprogrammets planlagte arrangementer

PROGRAM