Skip to main content

Ledelse og administration

Ledelse

Institutleder
Steffen Korsgaard
Telefon: 65 50 83 05
Mail: stko@sam.sdu.dk

 

Viceinstitutleder for uddannelse
Jesper Piihl
Telefon: 65 50 13 59
Mail: jpi@sam.sdu.dk

 Viceinstitutleder Sønderborg
Anna Marie Dyhr Ulrich
Telefon: 65 50 17 75
Mail: amdu@sam.sdu.dk

Forskningsgruppeleder
Per Vagn Freytag
Telefon: 65 50 13 80
Mail: pvf@sam.sdu.dk

Forskningsgruppeleder
Majbritt Rostgaard Evald
Telefon: 65 50 13 15
Mail: mre@sam.sdu.dk

Administration

Institutsekretær (Kolding)
Pernille Holst Christensen
Telefon: 65 50 14 02
Mail: phc@sdu.dk

Institutsekretær (Sønderborg)
Charlotte von Holstein
Telefon: 65 50 11 86
Mail: clh@sam.sdu.dk

Institutsekretær
Anette Skov Johnsen 
Telefon: 65 50 10 78
Mail: asj@sam.sdu.dk

HR-koordinator
Anita Baagøe
Telefon: 65 50 92 84
Mail: anbaa@sam.sdu.dk

AC-fuldmægtig
Simon Kleinschmidt Salling
Telefon: 65 50 17 54
Mail: sks@sam.sdu.dk

Projektadministrator
Hanne Damkjær 
Telefon: 65 50 24 58
Mail: hada@sdu.dk

Studienævn

Studienævnssekretær
Kirsten Høg
Telefon: 65 50 14 06
Mail: kih@sam.sdu.dk

Studienævnssekretær
Lene Albæk Jensen
Telefon: 65 50 15 58
Mail: laje@sam.sdu.dk

IER Udvikling

Daglig leder
Lone F. Toftild
Telefon: 65 50 13 92
Mail: lft@sdu.dk


Forskningsstøtte

Forskningsstøtteenheden tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, der skal finde og ansøge om ekstern forskningsfinansiering, ligesom enheden følger instituttets bevillinger til dørs med service og support i forbindelse med projektgennemførelse, afrapportering m.m.

Se mere på Forskningsstøtteenhedens hjemmeside.

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1402
  • Fax: +45 6550 1357

Sidst opdateret: 27.08.2021