Skip to main content

Værktøjskassen Partnerscreening

Værktøjskassen til partnerscreening bygger på den antagelse, at kun gennem samarbejde kan det fulde potentiale i et OPI-projekt opnås.

Vær opmærksom på, at vigtige partnere både kan bidrage positivt til OPI-projektet og kan have en bremsende effekt på OPI-projektet. Specielt den sidste kategori er det nødvendigt at være særligt opmærksom på. Partnerscreeningen bygger på teori om relationsledelse.

Værktøjerne kan anvendes af både private og offentlige.

Hent værktøjerne ved at klikke på billederne herunder:

Find og screen potentielle partnere ...
 
Afstem forventningerne til OPI-samarbejde ...

 

Print materiale til brug for arbejdet med værktøjerne her ...

Sidst opdateret: 13.01.2021