Skip to main content

OPI Projekter

 

Værdien af OPI

Innovationssamarbejder mellem offentlige og private gennemføres ofte med henblik på at nytænke og udvikle offentlige velfærds-løsninger. Værdien i at sammenbringe offentlige og private aktører er netop at gøre brug af den diversitet af viden og kompetencer, som de forskellige partnere besidder. Diversiteten muliggør, at der kan sammensættes den viden og de forskellige kompetencer, der skal til for at udvikle helhedsorienterede og innovative løsninger til den offentlige sektor, som vanskeligt ville kunne udvikles af en part alene. Dette forudsætter dog, at parterne er parate til at videndele med hinanden.

Invester i hinanden!

Når offentlige og private aktører indgår i OPI-forløb med hinanden, sker det typisk med et overfladisk kendskab til hinandens forskellige interesser og behov. Parterne har ofte forskellige mål, værdier og strategier for samarbejdet. Samtidig har parterne forskellige ønsker til effekter af samarbejdet. OPI-forløb skal således kunne rumme forskellige interesser, der er i spil samtidig. På tværs af fem OPI-samarbejder peger forsknings-resultaterne på, at parterne skal være indstillet på at 1) opbygge tillid, 2) udveksle viden, 3) bruge tid på hinanden, og 4) konstant søge mulighederne for at skabe et godt samarbejde.

Muligheder skabes!

På længere sigt kan de samarbejdskompetencer, private virksomheder tilegner sig ved at indgå i OPI-samarbejder med flere partnere, være centrale for en virksomheds innovationsevne og overlevelse, da den via samarbejdet får mulighed for at forny sig. Ny viden, nye kompetencer og indsigt i fremtidige potentielle markeder kan opnås ved deltagelse i OPI-projekter. Dermed kan private virksomheder undgå at blive låst fast af sine interne rutiner og måder at gøre tingene på, hvilket kan gøre virksomheden blind mod potentielle muligheder som eksempelvis et nyt potentielt marked eller ny teknologi.

 

 

Nedenstående viser de fem OPI-projekter, som teamet bag OPI er eller har været involveret i:

 

3-årigt EU regionalfondsprojekt med Syddansk Vækstforum. Sker i samarbejde med Region Syddanmark (Regnskab og Finans samt Regional Udvikling), regionale SMV’er og diverse klyngeorganisationer, såsom Welfare Tech, CLEAN, Offshoreenergy.dk, Design2Innovate og Inspiring Denmark.

Projektets formål er at understøtte syddanske virksomheder i at få flere produkter fra prototype til markedet, også kaldet ’dødens dal’, da mange produkter ikke når fra udviklingsstadiet til markedet.

Projektleder

Lektor Majbritt Rostgaard Evald
E-mail: mre@sam.sdu.dk

Læs mere om projektet her:

https://www.rsyd.dk/wm457862

 

3-årigt EU regionalfondsprojekt med Syddansk Vækstforum. Sker i samarbejde med Kolding, Haderslev og Billund Kommune, erhvervskontorerne fra de tre kommuner samt minimum 12 SMV’er. Derudover samarbejdes også med Welfare Tech, Design to Innovate (D2I) og CoLab samt en række eksterne designvirksomheder.

Projektets formål er at fremme innovationen i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark gennem et Living Design Lab. Dette sker ved at professionalisere virksomhedernes deltagelse i OPI-projekter via projektledelse og designtænkning.

Projektleder

Lektor Majbritt Rostgaard Evald
E-mail: mre@sam.sdu.dk

Læs mere om projektet her:

http://livingdesignlab.dk/

Et 2-årigt EU regionalfondsprojekt med Syddansk Vækstforum. Projektet sker i samarbejde med OUH (Odense Universitetshospital), regionale SMV’er samt eksterne bidrag og rådgivning fra ekspertvirksomheder med stærke kompetencer inden for kommercialisering og forretningsplanlægning.

Projektleder

Lektor Ann Højbjerg Clarke
E-mail: ahc@sam.sdu.dk

Læs mere om projektet her:

http://www.welfaretech.dk/nyheder/2015/november/e-patient-hjaelper-patienter-med-at-navigere-i-hospitalsverden

1-årigt projekt med formålet at understøtte virksomheder i at få innovative velfærdsløsninger kvalificeret, så de kan nå fra prototypestadiet til markedet. I projektet udvikles og testes dialog- og styringsværktøjer, der understøtter offentlig og private aktører i at udvikle innovative velfærdsløsninger.

Projektleder

Lektor Majbritt Rostgaard Evald
E-mail: mre@sam.sdu.dk

Læs mere om projektet her:

http://www.sdu.dk/samarbejde/strategiske_indsatsomraader/velfaerdsinnovation

3-årigt internationalt Marie-Curie projekt. CATCH står for Cancer: Activating Technology for Connected Health. Forskningsprojektet handler om at opbygge ny viden om, hvordan teknologiske løsninger, der udvikles på tværs af den offentlige og private sektor, kan udbredes, så de kan understøtte kræftpatienter i deres rehabilitering.

Der er i høj grad mangel på viden på dette område. Det på trods af, at der i Europa er flere og flere, som overlever kræft og derfor har brug for nye (teknologiske) løsninger i deres rehabilitering og kommunikation med sundhedssystemet.

Projektleder

Lektor Kristin Munksgaard
E-mail: kbm@sam.sdu.dk

Sidst opdateret: 04.08.2020