Skip to main content
DA / EN

OPI projekter

 

Projektet ’Syddansk OPI Pulje 2019-2022’, sker i samarbejde med Welfare Tech (lead partner) og 13 virksomheder og flere offentlige organisationer, og er finansieret af EU Regional Fond og Syddansk Vækstforum 

Formålet med projektet er at støtte virksomheder med at gøre deres OPI løsninger klar til det offentlige marked ved at teste, udvikle og justere løsningerne. Dette gøres i tæt samarbejde med offentlige organisationer. 

Vejen fra koncept til marked er for de fleste virksomheder fyldt med forhindringer, og mange virksomheder overgår derfor ofte ikke fra udviklingsfasen til kommercialiseringsfasen. Transformationsprocessen kaldes ofte berettiget for ’Dødens dal'. Ved at støtte virksomhederne økonomisk, og ved at sikre at løsningerne testes i samarbejde med offentlige organisationer, forventes det, at virksomhederne forbedrer deres chancer for at tilpasse disse efter den værdifulde viden og feedback fra det offentlige domæne.

Læs mere om projektet: Link: https://www.welfaretech.dk/projekter/syddansk-opi-pulje-2019-2021 

 

Projektet ’Public Private Innovation Nordic Research Network’ (2020-2022), sker i samarbejde med Oulu University, Finland og Handelshøjskolen BI, Norge, og er finansieret af The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) 

Formålet med projektet er at fremme forskning i OPI på tværs af nordiske lande. Desuden er formålet at sikre at viden om OPI spredes, så viden om OPI anvendes til at give retningslinjer for, hvordan OPI kan skabe værdi for offentlige og private parter i de nordiske lande. 

De nordiske lande indtager en førerposition ift. arbejdet med OPI, da landene har investeret i forskellige OPI-aktiviteter, som har resulteret i værdiskabelse for både offentlige og private organisationer. Der er dog fortsat behov for viden om, hvordan løsninger udvikles i fællesskab mellem offentlige og private parter, hvordan udfordringer overvindes, og muligheder skabes, for at forbedre vores forståelse af, hvordan OPI løsninger spredes på det offentlige marked og for at udnytte og skalere mulighederne. 

Læs mere om projektet: Link: https://www.aka.fi/en/nos-hs/funded-projects/nos-hs-workshops/ 

Projektet ’Organisationers rolle i løsningen af Grand Challenges via Offentlige-Privat Innovation’ (2020-2022) er finansieret af Spar Nord Fonden.

Formålet med projektet er at undersøge hvordan organisationer adresserer Grand Challenges gennem offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI). Med særligt fokus på FN’s verdensmål, søger projektet at undersøge hvordan samarbejder der inddrager verdensmålene udfolder sig, herunder at kunne forstå de rammer, der fordrer og hindrer succesfulde og bæredygtige innovationssamarbejder. Projektet bidrager med viden og implementeringsforslag relevant for private og offentlige organisationer, der i fællesskab søger at skabe bæredygtige løsninger. 

Læs mere om projektet her: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/projects/smvers-rolle-i-l%C3%B8sningen-af-grand-challenges-via-offentlig-privat

 

CATCH

CATCH: Cancer: Activating Technology for Connected Health (2016-2020): Marie Sklodowska-Curie Actions, European Industrial Doctorate (ITN), in collaboration with academic, business, and clinical sectors, financed by H2020 Marie Curie (ITN).

The project focus on active rehabilitation in the management of cancer. Advances in cancer diagnosis and treatment have been groundbreaking, and we are now considering some cancers as chronic disease rather than fatal illness. This moves the point of focus in the fight against cancer from sustaining life towards maximizing functional capacity and quality of life (QOL). 

A critical element in this shift has been the rise of active rehabilitation in the management of cancer. In the past 10-15 years we have seen the emergence of significant evidence for the clinical effectiveness of active rehabilitation in cancer care, both in maximizing functional capacity and QOL, and preventing secondary recurrence. However, many barriers to implementation of active rehabilitation in cancer care exist due to its profound physical and psychological implications. 

The goal of the project is thus to optimize technological tools to meet patients’ rehabilitation needs, and finally, to understand how to bring resultant solutions to market where they can have maximal impact on quality of care. This can only be done by a multidisciplinary programme of research involving close collaboration between researchers in academic, clinical and industry settings. 

Read more about the project here: https://www.catchitn.eu/about 

OPI Living Design Lab

Projektet OPI Living design lab (OPI LDL) OPI Living Design lab, skete i samarbejde med Kolding, Billund og Haderslev kommuner samt 14 virksomheder, og blev finansieret via EU regionalfond og Syddansk Vækstforum 

Formålet med OPI Living Design Lab var at gøre det enklere for kommuner og virksomheder at få matchet ideer, defineret udfordringer og sammen med borgerne designe løsninger indenfor det kommunale velfærdsområde. Målet var også at skabe øget omsætning, flere jobs og bedre eksportmuligheder for private virksomheder og samtidig løse kommunale velfærdsudfordringer ved at parterne indgik i innovationsprojekter sammen. 

Programmet OPI LDL er afsluttet pr. 31. august 2019. I alt blev der gennemført fire innovationsforløb, der blev til fire prototyper på løsninger på fire presserende velfærdsudfordringer indenfor områderne 1) Affald i bymidten, 2) Indeklima i folkeskolen, 3) Mit Hjem omorganisering og 4) pårørende til mennesker med Demens

Læs mere om projektet: http://livingdesignlab.dk/ 

 

Sidst opdateret: 21.07.2021