Skip to main content

Samarbejdsguide

Værktøjet Samarbejdsguiden bruges som rammeaftale i det konkrete udviklingssamarbejde med udvalgte partnere fra dit forretningsnetværk. Værktøjet skaber grundlag for løbende diskussioner og planlægning mellem alle samarbejdets partnere – både underleverandører, leverandører og kunder.

Mange samarbejdsaftaler ender med at ’vi gør som vi plejer’. Det er ofte først, når der opstår komplikationer i samarbejdet, at vi tager en snak med vores partnere om, hvordan samarbejdet fremadrettet skal forløbe. Misforståelser og forskellige forventninger kan koste begge parter mange ressourcer, hvorfor det er vigtigt, at vi bruger tid på de indledende faser af et samarbejde, og får lavet en gensidig værdiskabende rammeaftale.

Samarbejdsguide

Download bogen om Samarbejdsguiden her.

Download skabelon til at arbejde med Samarbejdsguiden her, og print i A1 eller A0 format.

Sidst opdateret: 26.07.2018