Skip to main content

Workshop for erhvervskonsulenter

D. 7. januar afholdte Design2Network heldagsworkshop for 20 erhvervskonsulenter. Dagen bød blandt andet på besøg af Supply Chain Manager Daniel R. Jørgensen og Supply Chain Assistant Steffen M. Bastholm fra virksomheden Hydac, der fortalte om deres arbejde med leverandørdreven innovation i en specifik samarbejdsrelation. Deltagerne blev præsenteret for to konkrete værktøjer; Interaktionscirklen og Samarbejdsguiden. Deltagerne arbejdede engageret med værktøjerne.

Lektor Kristin B. Munksgaard gav et oplæg om leverandørdreven innovation og rollen som kundeudvikler, mens Professor Poul R. Christensen fortalte om det fælles innovative råderum, samt nye perspektiver på strategi, ledelse og organisation.

D2N_stemningsbillede

”Vi har fået introduceret Leverandørdreven Innovation via en workshop på SDU, hvor en produktionsvirksomhed berettede om deres konkrete erfaringer med værktøjerne i konceptet, hvorefter vi selv afprøvede et enkelt værktøj. Konceptet virkede enkelt og nemt at kommunikere både internt i virksomheden samt til underleverandørerne. Herefter introducerede vi i samarbejde med SDU værktøjerne på møder for henholdsvis Ledernetværk samt Salg- og MarketingNetværk i Middelfart. Deltagerne fik en intro til konceptet og afprøvede selv nogle af værktøjerne. I begge netværk blev metoden modtaget positivt og gav anledning til overvejelser omkring implementering af nye processer med leverandørerne.”
Tina Eisenhardt, Souschef, Middelfart Erhvervscenter

 

Sidst opdateret: 15.05.2018