Skip to main content

Innovation og vækst gennem netværk og videndeling

I Danmark er vi gode til produktion af fødevarer og til at udvikle og fremstille specialiserede fødevaremaskiner og procesudstyr. Gennem et nyt netværksinitiativ vil Dansk Industri – og en række partnere – gerne sikre forsat udvikling og vækst på dette område.

Den 4. februar 2014 samlede branchesamarbejdet mellem IAK, PA, Metal- og Maskinindustrien sammen med DI Fødevarer op mod 100 deltagere fra danske virksomheder i metal- og maskinindustrien til en fælles kick-start af netværket MMFoodtech. Netværket skal formidle ny forskning og viden inden for udvalgte områder og give deltagerne mulighed for benchmarking samt diskussion af best practice.

Kristin B. Munksgaard fra Design2Network holdt oplæg og udfordrede deltagerne til diskussioner om, hvad der skal til for at lave leverandørdreven innovation. Virksomheder kan have forskellige mål med at indgå i strategisk samarbejde og innovation – og det er vigtigt at holde sig for øje, hvis forretningspotentialet i et netværk skal udnyttes.

 

Sidst opdateret: 06.03.2024