Skip to main content

Workshop om leverandørdreven innovation i fødevareindustrien

I vinteren 2015 afsluttede vi et succesfuldt workshopforløb med fire forskellige virksomheder i fødevareindustrien.

På workshoppen blev der bl.a. skabt overblik over virksomhedernes netværk og indsigt i porteføljen af samarbejder og relationer, og samarbejdet med udvalgte partnere blev kortlagt. Ved hjælp af værktøjet Relationskortet fik deltagerne skabt overblik over deres virksomheds netværk. De opnåede indblik i aktuelle dynamikker, muligheder såvel som udfordringer. Derudover gjorde værktøjet det lettere at identificere mulige partnere til leverandørdreven innovation. Forløbet inkluderede fire workshopdage, som blev afholdt med ca. én måneds mellemrum. Rækken af workshops gav deltagerne mulighed for at arbejde konkret med implementering af leverandørdreven innovation i deres egen virksomheds hverdag, og forløbet skabte rum for læring såvel som sparring på tværs af virksomhedsdeltagerne.

”Jeg synes, det er enormt givende at være på et forløb, hvor vi er så forskellige, det giver rigtig meget for mig at høre, hvordan man gør andre steder.”
Susi Phillips, Easyfood

 

Sidst opdateret: 15.05.2018