Skip to main content

Bæredygtighed til konkurrencedygtige priser

SanaCare

SanaCare sælger energi- og protein tilskudspulver til sundhedssektoren i Danmark og Tyskland. Kunderne er primært hospitaler og plejehjem, og de stiller i stigende grad krav til deres leverandører om, at de skal have fokus på bæredygtighed.

SanaCare har valgt at imødekomme kundernes ønsker ved at udvikle nye typer bæredygtig emballage til virksomhedens produkter. Stifter og indehaver af SanaCare Nils Alsing uddyber virksomhedens syn på bæredygtighed: ”Jeg synes, vi har en moralsk forpligtigelse til at gå den rette vej i forhold til bæredygtighed og genanvendelighed og være en virksomhed, der opfører sig ordentligt.”

SanaCare er opmærksom på, at de som mindre virksomhed ikke har tilstrækkelig med viden og ressourcer til at løfte opgaven alene, og de har bedt deres leverandører om hjælp hertil. Ikke alle leverandører har dog været lige positivt indstillede på at bruge ressourcer herpå, ligesom nogle leverandører ikke har haft de nødvendige kompetencer. SanaCare har derfor anvendt deres lokale erhvervsråd til at søge nye emballage leverandører, som er interesserede i at drive processen fremad.

Kvalitet og sikkerhed er de vigtigste parametre, som sundhedssektoren anvender, når de skal vælge leverandører. Diætist Malene Iskov fra SanaCare understreger, at: ”Emballagen skal også afspejle denne kvalitet og sikkerhed, som SanaCares produkter står for.”

Virksomheden opererer dog samtidig på et marked, hvor prisen er central. Selv hvis kvaliteten forbedres, er kunderne ikke altid villige til at betale en højere pris. Det har derfor været vigtigt, at den nye bæredygtige emballage ikke fordyrer produkterne, idet SanaCare ellers ikke vil kunne være konkurrencedygtig i forhold til konkurrenterne.

Sanacare har allerede udskiftet enkelte af deres emballage med nye bæredygtige alternativer. I samarbejde med deres emballageleverandør har virksomheden udviklet et paprør til deres produkter, som har afløst deres hidtidige plast bøtte. Dette bæredygtighedsprojekt har ikke være tidskrævende, Nils Alsing udtaler: ”Det der tog længst tid i denne proces, var hvilken tekst, der skulle stå på rørene.”

Besøg SanaCares hjemmeside her.

Sidst opdateret: 05.03.2020