Skip to main content

Fra shitstorm til bæredygtige løsninger

Plus Pack

Emballagebranchen er en omskiftelig branche, hvor det er nødvendigt at tilpasse sig slutbrugernes aktuelle krav og ønsker. ”Især på emballageområdet går det stærkt. Der er shitstorm i gang. Men i virkeligheden er det positivt, fordi vi er tvunget til at ændre adfærd”, udtaler Camilla Haustrup Hermansen, direktør hos familieejede Plus Pack.

Mindst 85% af Plus Packs produkter består i dag af materialer, der er lette at genanvende. I fremtiden ønsker Plus Pack at udfase de resterende 15%, således alle deres produkter er lette at genanvende. Det arbejde kræver en fælles indsats. ”Man siger jo, at 1-5 % af den samlede miljøbelastning målt i CO2 i et fødevareprodukt, det er emballage, 70 % er produktion, og de sidste er transport, distribution, køling osv. Så, hvis vi skal gøre en reel forskel, så duer det ikke, vi kun kigger på de 5 %” fortæller Camilla Haustrup Hermansen. Når Plus Pack udvikler produkter i fællesskab med kunderne, er de meget opmærksomme på at dreje løsningen i en bæredygtig retning. Det er dog ikke altid en nem opgave. Project Manager Ksenija Garbacenka pointerer: ”Vi er nødt til at vise de fakta, vi kender til. Og så italesætte overfor kunden, hvis vi ikke synes, at det de efterspørger, er den bedste og mest bæredygtige løsning.” Rejsen mod 100% genanvendelige produkter kræver altså, at virksomhedens medarbejdere uddannes og geares til at gå i dialog med kunder og leverandører.

Derfor har Plus Pack udviklet et konkret træningsprogram, hvor alle medarbejdere uddannes i forskellige aspekter af bæredygtighed. For at være en attraktiv partner og kunne vejlede kunderne bedst muligt, trænes medarbejderne i at dele ud af virksomhedens viden på området. Camilla Haustrup Hermansen understreger: ”Det er ikke fordi, at vi ved bedst, men fordi vi er nødt til at tale om bæredygtighed. Ingen kender alle svar, men vi opfatter det som en bunden opgave at forholde os til de globale udfordringer med affald, miljø- og klimaforandringer, som vi alle er en del af.”

Plus Pack mener ikke, at debatten om bæredygtighed i fødevareindustrien er fakta-drevet nok. Derfor har virksomheden fokus på at træne deres sælgere i at kunne navigere i den betydelige usikkerhed, der hersker på markedet. I træningsprogrammet arbejder Plus Pack med at øge medarbejdernes kompetencer til at starte og lede samtalen ”På den måde kan vi være med til at sætte en værdiskabende ramme. Vi træner og træner. Og det er en rejse, vi er på. Nogle medarbejdere fanger budskabet meget hurtigt, mens andre synes det sværere at aflære, det de plejer at gøre” udtaler Camilla Haustrup Hermansen og hun forsætter: ”Man bliver tvunget ud af sin komfort zone. Al den brancheviden man har opbygget over mange år er lige pludselig ikke nok for at være relevant i markedet.”

Selvom Plus Pack er godt på vej i arbejdet med den bæredygtige dagsorden, så oplever både ledelse og medarbejdere, at der stadig er meget at tage fat på. Virksomheden vælger bevidst en langsigtet tilgang til bæredygtighed, og de er meget opmærksomme på løbende at være opdateret på den nyeste viden indenfor området. Spørges Plus Pack om, hvad der har været afgørende for, hvor de er i dag, pointerer Camilla Haustrup Hermansen ”… det er fordi vi arbejder lige så disciplineret med bæredygtighed som med ethvert andet forretningskritisk element i vores forretningsmodel og dermed i hele virksomheden.”

Besøg Plus Packs hjemmeside her.

Sidst opdateret: 05.03.2020